Gang og sykkelsti fra Solheim til Strømbrua (langs Strømbrubakken) ble opparbeidet i 2011 i en lengde på litt over 200 m.

Allerede på dette tidspunktet var det kommet inn ønsker om videreføring av gang/sykkelstien videre oppover Villaveien mot Sommartjønna. Temmelig mange har i dette tidsrommet etterlyst videreføringen av gang/sykkelsti, i et område hvor det er svært stor trafikk av både myke og kjørende trafikanter, skolebarn og turister. Både idretts-anleggene på og ved Stranda sommer som vinter skaper stor trafikk, og utfarten til marka og fjellene innenfor likeledes. Vi er glade for at ventetiden nå er over, og at anleggsarbeidene endelig kan ta til.

I løpet av neste måned starter opparbeidelsen av de første 250 m av denne strekningen. 

 

Første uka i mai 2019 ble endelig torgarbeidene i Henningsvær satt i gang. SCh.

NGU ønsker å informere berørte beboere om at det vil bli utført kvartærgeologisk karlegging med fokus på skredprosesser i deler av Vågan Kommune. Områder som skal kartlegges er mellom Gravermarka-Sydalen, Knutvika-Øvreværet og Laupstad- Liland. Geologer fra NGU vil arbeide i disse områdene mellom 20.mai til 24.mai 2019. SCh

Partiene i Vågan som stiller til valg i 2019 har nå levert inn sine listeforslag.

Fylkesmannen sendte ut melding om både høy vannstand og skredfare kommende helg. SCh.

Revidert Trafikksikkerhetsplan for Vågan kommune for perioden 2020-23 vil bli ferdig utarbeidet i løpet av våren 2019, for så å legges frem for politisk behandling.

Som for tidligere år ønsker vi med dette om innspill fra skolene ved rektorer og FAU'er, og vi anmoder rektorene om å videresende denne henvendelsen til de respektive FAU'er. I tillegg ønsker vi også at barnehagene i kommunen, samt lag og velforeninger kan komme med innspill. SCh.

I e-post og melding fra fylkesmannen meldes det tirsdag om mottatt melding fra NVE. SCh.