Vågan kommune

Nyheter og kunngjøringer

 • 06.12.2021

  Pressemelding

  I forbindelse med etableringen av NAV Lofoten vil fagsystemene for økonomisk sosialhjelp ikke være tilgjengelig den 13, 14 og 15. desember
 • 02.12.2021

  Oppheving av eldre reguleringsplaner i Kabelvåg

  Kommunestyret vedtok i møte 22.11.2021 i henhold til plan og bygningslovens § 12-14 å oppheve flere reguleringsplaner i Kabelvåg. Reguleringsplanene med plan-id 58, 10, 39, 126B, 41B, 116, 54, 55, 22, 15, 16, 91, 91B, 92, 15B, 15E, 5, 46, 56, 78, 87, 42, 124 og deler (B3 – B6 og BN6) av 236 er...
 • 02.12.2021

  Kunngjøring av planvedtak - kommunedelplan Kabelvåg

  Kommunestyret vedtok i møte 22.11.2021 i henhold til plan og bygningslovens § 11-15 kommunedelplan for Kabelvåg 2021 - 2040 i sak KS-069/21.