Nyheter og kunngjøringer

 • 01.02.2023

  Samenes nasjonaldag i Vågan

  Mandag 6. februar 2023
 • 30.01.2023

  Tidvis stenging av Kongsvatnveien og Leirosbakken 31. januar 2023

  I forbindelse med helikopterløft av broelementene til broa over Svolværvannet vil Kongsvatnveien og Leirosbakken bli periodevis stengt for trafikk tirsdag 31. januar. Stengingen kan bli opp mot 30 minutter. Det vil være utstasjonert personell ved Strandelva og på Trollhøgda. Det vil kun bli åpnet...
 • 30.01.2023

  Kunngjøring: Varsel om oppstart av planarbeid for Kjeøya

  I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Gunnar Bergs vei 24 og 24A, eiendom med gnr./bnr. 18/4, 18/2062 og 18/2086 på Kjeøya (Kuba) i Svolvær, Vågan kommune. Grunneier er Selstad AS. Forslagsstiller er Lofotentreprenør AS, og plankonsulent er...