Kontakt Vågan kommune

HENVENDELSER OG SPØRSMÅL

Kontakt Servicetorget

Hos servicetorget kan du få informasjon og veiledning til alle tjenestene i kommunen. Servicetorget har høy kompetanse på kommunens organisasjon og henviser deg til riktig instans hvis det er behov for det.

Vakttelefoner

 Døgnåpne vakttjenester

Vakttelefoner
Tjeneste Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Vakttelefon Vågan brann- og redningstjeneste 953 64 800
Beredskapsvakt barnevern 480 40 429
Hjemmesykepleier 416 18 401
Lofoten og Vesterålen krisesenter 761 22 330
Barnas alarmtelefon 116 111
Mental helse - hjelpetelefon 116 123
SLT-koordinator 482 81 400
Vei, vann og avløp 909 80 374
Melding om skadet/påkjørt vilt 112

 

Legekontor

For resept, gå til legekontorets hjemmeside.

Send post til Vågan kommune

Send elektronisk post

Les mer om sikker innsending.

Send papirpost til

Vågan kommune
Postboks 802
8305 Svolvær

Post over disk

Ønsker du å levere post over disk, er raskeste vei til saksbehandler å levere posten i rådhuset. Her er det kort vei til kommunens sentralarkiv.

Tenk på følgende før du sender post til oss

All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt. All post som er offentlig kommer på postlisten. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor ikke sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer frem til mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Bruk sikker innsending av post.

Søke om en kommunal tjeneste

I vårt søknadssenter finner du en rekke skjema for å søke om en kommunale tjeneste. Enkelte skjema må fortsatt skrives ut, men de fleste er digitale og vil ved innsending avleveres direkte til saksbehandler. Dette sparer deg for tid og plunder med utskrift, postgang eller personlig oppmøte for avlevering av skjemaet. Vi jobber med å digitalisere alle skjema inn til kommunen.

Gi oss gjerne en tilbakemelding hvis det er et skjema du ikke finner i søknadssenteret. Tilbakemelding gir du lengre ned på siden der det står "Fant du det du lette etter"

I søknadssenteret finner du skjema for:

 • Barnehage, skole og familie
 • Brann og feiing
 • Eierskapsenheten
 • Helse og omsorg
 • Kultur, idrett og fritid
 • Sosiale tjenester og bolig
 • Vei, vann og miljø
 • Kommunal vigsel
 • Næring

Gå til vårt søknadssenter

Fakturaadresse

FAKTURAER TIL VÅGAN KOMMUNE

 1. Elektronisk faktura
  Alle fakturaer til Vågan kommune skal fortrinnsvis sendes elektronisk i standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat), jfr også Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser.

  Om faktura ikke kan sendes som EHF kan fakturaer for mindre engangsinnkjøp sendes som PDF-dokument til Regnskap@vagan.kommune.no. Dette gjelder ikke for avtaleleverandører og andre innkjøp iht lov om offentlige anskaffelser der EHF faktura er obligatorisk. NB! Det skal kun være én faktura med vedlegg i hver PDF-fil.
   
 2. Fakturaadresse EHF
  Fakturaer til Vågan kommune skal sendes til vår elektroniske adresse: 938 644 500

  Øvrige EHF fakturaadresser i Vågan kommune:
  Vågan Havn KF             970 190 686
  Lofoten kulturhus KF     991 513 191
  Kirkelig Fellesråd         
  977 000 807 
   
 3. Fakturareferanse
  Alle fakturaer skal merkes med fakturareferanse som består av et femsifret ansvarsnummer samt avdeling i feltet «Deres ref» eller som angitt i vedlegget som viser nærmere tekniske spesifikasjoner.
  Fakturareferansen skal oppgis av bestiller i Vågan kommune. Du kan få oversikt over gyldige fakturareferanser ved å sende epost til Regnskap@vagan.kommune.no.
   
 4. Andre krav til faktura
  Alle fakturaer skal stiles til Vågan kommune og tilfredsstille krav til salgsdokumenter i henhold til bokføringsforskriften § 5-1-1.
   
 5. Retur av faktura
  Fra 01.01.2024 vil Vågan kommune ikke lenger ta imot papirfakturaer. Papirfakturaer vil bli returnert, og faktura anses ikke som mottatt før denne er tilsendt som EHF eller PDF. Fra denne dato kan det derfor ikke sendes purring på fakturaer som kun er sendt i papirformat.
   
 6. Mer informasjon
  Har du spørsmål eller kommentarer kan du sende e-post til Regnskap@vagan.kommune.no så vil en av våre saksbehandlere ta kontakt.
Meld feil

Her melder du feil på:

Organisasjonskart

Kontakt

Vågan Kommune
E-post
Telefon 75 42 00 00

Org.nr: 938 644 500