Problemer med vann eller avløp?

Hvem har ansvaret?

Ledninger inne i hus og stikkledninger fra hus til kommunal hovedledning er huseiers ansvar.  

Kommunen har ansvar for kommunale ledninger (hovedledning). Blir du som innbygger berørt av en driftshendelse på vårt vann- og avløpsnett, sender vi deg et varsel via SMS eller en talemelding til din fasttelefon.

Dersom du opplever problemer som du tror er på kommunal hovedledning, sjekk med naboer om de har samme problem. Kontakte så vann- og avløpsavdelingen eller teknisk vakttelefon (etter normal arbeidstid).

Vannlekkasje

Vannlekkasje inne
Kontakt rørlegger som kan lokalisere hvor bruddet er og utbedre skaden.

Vannlekkasje utendørs på privat eiendom
Er det oppstått lekkasje på din private vannledning inn til ditt hus, kontakt rørlegger for å lokalisere hvor bruddet er. Dersom lekkasjen er mellom stoppekranen din og påkoblingen på kommunens hovedledning, skal kommunen stenge vannet på hovedledningen. Din rørlegger kontakter kommunen for vannavslag, samt varsler berørte abonnenter.

Vannlekkasje på kommunal vannledning
Ring vakttelefon: 909 80 374

Vannet er borte

Sjekk oversikt over driftshendelser på vår nettside for informasjon om årsak. Undersøk med naboer om de har mistet vannet. Dersom boligen har lekkasjesikring, sjekk om denne har stengt vannet.

Hvis kommunen ikke har varslet om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen. Etter normal arbeidstid, kontakt teknisk vakttelefon.

Dårlig vanntrykk

Ved plutselig dårlig trykk eller liten vannmengde når du skrur på springen, sjekk om du fått varsel fra kommunen. Undersøk med naboer om de opplever samme problem. Har ikke kommunen varslet om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen. Etter normal arbeidstid, kontakt teknisk vakttelefon.

Har du problemer med vanntrykket/ liten vannmengde i springen over tid, kontakt rørlegger.

Misfarget vann

Du kan til tider oppleve å få misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.

Hva gjør jeg?

  • La kaldtvannet renne til det er klart.
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen.
Vann/kloakk i kjeller og sluk

Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader. Kontakt rørlegger så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger. Har vannet foråsaket at noe er ødelagt eller skadet, ta kontakt med ditt forsikringsselskap for opprydding og taksering. 

Vond lukt fra avløp

Det kan være flere årsaker til kloakklukt i huset. Mulige årsaker kan være: 

1. Du har en vannlås i en vaskekum eller vask som har tørket ut fra manglende bruk. Vannet i vannlåsene  vil etter hvert fordampe. Som ville føre til at kloakkgass å komme opp gjennom røra inn i rommet. Løse det problemet bare ved å fylle på vann i avløpet. Hvis du følger det opp ved å helle et par spiseskjeer matolje i avløpet, vil oljen hindre vannet å fordamper så fort neste gang.

2. Sjekk rensepluggen inne i sluket. Fjern risten som dekker åpningen og sørge for at det er en plugg inne i avløpsskålen. Hvis pluggen mangler vil kloakkgassen sig inn i rommet forbi vannlåsen i sluken. Noen ganger er pluggene fjernet for å rense kloakknettet. Kjøp en erstatning plugg hos en rørlegger. Dimensjonen på pluggen pleier å være 1 “.

3.Vannet i toalettet kan også  fordampe. Uker med stillstand kan forårsake dette. Trekk ned i toalettet for å løse dette problemet.

4.En annen  årsak kan være  pakningen mellom  kloakkrøret og bunnen av toalettet. Med en lekkasje i dette seglet, vil kloakkgass finne sin vei ut fra under toalettet. Hvis det er tilfelle, må du fjerne toalett og erstatte toalettstussen.

5.Et mer alvorlig problem vil være et brudd på kloakkrøret eller en løs tilkobling i tak eller vegg. se etter lekkasjer. Hvis du ikke kan oppdage lekkasjen, ta kontakt med en rørlegger.

6.Et annet årsak kan være at det er dårlig lufting på avløpssystemet i huset. ved dårlig eller ingen lufting på anlegget vil det oppstå vakuum i kloakkrøret. når det er vakuum i røret vil vann fra vannlås bli sugd ut og kloakkgass vil sige inn i huset. Her vil jeg anbefale å kontakte rørlegger for montering av lufting. Alle hus skal ha en lufting ut i friluft. Den skal monters 1 meter over høyeste vannlås i bygget. 

Dersom du opplever kloakklukt i huset, ta kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS). 

Tett avløp

Får du problemer med tett avløp, må du kontakte rørlegger.

Kontakt rørlegger ved øvrige driftsproblemer på ditt avløpsanlegg. 

Ved skader på din bygning eller eiendom som skyldes feil på kommunens avløpsnett, skal du alltid melde ifra til Vågan kommune – Vann og avløp og ditt forsikringsselskap.

Full septiktank/slamavskiller?

Dersom septik/slamavskiller er full ta kontakt med LAS. 

Farlige væsker eller stoffer i avløpet

Hvis skadelige eller farlige stoffer, væsker eller gasser havner i avløpsnettet, må du varsle kommunen umiddelbart.

Kontakt

Vann og avløp
E-post
Telefon 75 42 01 79
Vakttelefon vei, vann og avløp
Mobil 90 98 03 74