Min Eiendom

På MinEiendom finner du relevant informasjon knyttet til din eiendom i Vågan kommune.

MinEiendom gir deg informasjon om:

 • Adresser og bygg
 • Eiere
 • Eiendomsareal
 • Heftelser
 • Eiendomsgebyr
 • Min fakturahyppighet
  Min fakturahyppighet kan endres og du kan velge mellom 1, 2, 4 eller 12 fakturaer pr. år.
 • Eiendomsskatt
 • Vannmåler
 • Kart

Under eiendomsgebyr og eiendomsskatt vil du finne en meldingstjeneste hvis det er noe du ønsker å melde fra om til Vågan kommune.

Vi gjør oppmerksom på at de med vannmåler ikke vil se sitt gjeldende gebyr A-konto i perioden 01.11 til 01.02 pga vannmåleravlesning gjennomføres.

MinEiendom krever pålogging med elektronisk ID.
Gå til Vågan kommune - MinEiendom


For informasjon om renovasjon, kontakt Lofoten Avfallselskap IKS