For ansatte og politikere

Denne siden gjelder kun for ansatte og politikere i Vågan kommune. Her finnes snarveier til ulike arbeidsverktøy.

For ansatte

For ansatte
Arbeidsverktøy Link Beskrivelse
Office 365 Link E-post
Outlook webmail Link E-post
Min arbeidsplan Link Stempling med mer
Saksbehandler Proff Link Kart
Famac Link Avvik eiendom
Compilo Link Avvikssystem
Meld IKT-avvik Link Avviksskjema
Booking kjøretøy Link Utlån av kjøretøy for offentlige ansatte i grunnskoler og barnehager
Innmelding lønn Link Lønnsskjema
Permisjonsreglement Link (PDF, 129 kB) Permisjonsreglement for Vågan kommune godkjent av PSU 30.05.2022

For politikere

For politikere
Arbeidsverktøy Link Beskrivelse
ePolitiker Link Politikerportalen
Framsikt Link Økonomi og handlingsplan 2024 - 2027