For ansatte og politikere

Denne siden gjelder kun for ansatte og politikere i Vågan kommune. Her finnes snarveier til ulike arbeidsverktøy.

For ansatte

For ansatte
Arbeidsverktøy Beskrivelse Link
Office 365 E-post Link
Outlook webmail E-post Link
Min arbeidsplan Stempling med mer Link
Saksbehandler Proff Kart Link
Famac Avvik eiendom Link
Compilo Avvikssystem Link
Booking kjøretøy Utlån av kjøretøy for offentlige ansatte i grunnskoler og barnehager Link
Interne skjema Innmelding lønn Link
Permisjonsreglement Permisjonsreglement for Vågan kommune godkjent av PSU 30.05.2022 Link (PDF, 129 kB)

For politikere

For politikere
Arbeidsverktøy Beskrivelse Link
ePolitiker Politikerportalen Link
Framsikt Økonomi og handlingsplan 2023 - 2026 Link