Tilgjengelighetserklæring

Denne erklæringen er en selvdeklarasjon som forteller i hvilken grad nettstedet vagan.kommune.no etterlever kravene om universell utforming av et offentlig nettsted og hvilke planer Vågan kommune har for å innfri kravene som vi ikke oppfyller.

Hva gjelder denne erklæring for?

Erklæringen gjelder for hovednettstedet vagan.kommune.no

Målsetting

Vår målsetting er å gi alle like muligheter til å bruke nettstedet vagan.kommune.no. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene. Vi er ikke i mål, men jobber for at disse skal følge Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG 2.1).

Hvem er ansvarlige for nettstedet?

  • Lofoten IKT har systemansvaret for vagan.kommune.no
  • De ulike enhetslederne i kommunen er ansvarlig for eget innhold

Rammeverket for nettstedet er levert av ACOS AS.

Historikk for nettstedet

Dagens nettsider ble etablert i 2016 og endret i 2020 for et mer tidsriktig design.

Pågående arbeid

  • Rette opp WCAG-feil via rapporter i egnet kvalitetsverktøy
  • Innholdet skal kunne leses ved hjelp av skjermleser
  • Det skal være enkelt å finne frem til informasjon
  • Vi etterstreber å ha et klart og tydelig språk
  • Informasjon skal være oversiktlig og ha en god struktur
  • Når vi bruker bilder og grafikk skal vi se til at informasjonen også blir forklart for synshemmede ved hjelp av opplesbare bildetekster
  • Tekst skal kunne forstørres i nettleseren iht krav i WCAG 2.1

I tillegg til de nevnte punktene over, bruker vi tilbakemeldingsfunksjonen "Fant du det du lette etter?" aktivt til feilretting og forbedring av nettinnholdet.

Dette prioriterer vi i 2024

Status for samsvar med kravene

Vågan.kommune.no er delvis i samsvar med kravene i WCAG 2.1. Dette betyr at enkelte nettsider ikke helt samsvarer med kravene.
Link til tilgjengelighetserklæringen på uustatus

Gi oss en tilbakemelding

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet? Gi oss da en tilbakemelding i skjemaet under.