Innsyn

Om bruk av innsynsløsningen

Det er en forsinkelse på 3 - 5 dager fra et dokument er mottatt og journalført hos oss til det publiseres i innsynsløsningen.