Her ser du en oversikt over alle avdelingene i kommunen. Du kan se hvem som er ansatt ved de ulike avdelingene ved å klikke på avdelingsnavnet.