Det pågår nå sikringstiltak ved Vestre Nøkkvatn i form av fjellbolting. Dette arbeidet skaper vibrasjoner på arbeidsstedet, og kan forårsake steinsprang.

 

 I uke 38 vil det foregå spyling av hovedvannledninger i Kabelvåg. 

Råvannet som benyttes av vannverket til Svolvær og Kabelvåg har for tiden noe høyt fargetall. Dette fører til at vannet kan være noe mer gult/gulbrunt enn normalt.

Nytt skoleår er i gang og det vil være behov for tilkallingsvikarer ved fravær/sykdom gjennom året i skole/skolefritidsordningen ved Kabelvåg skole.

Kommuneoverlegen har laget en instruksjonsvideo om de nye hurtigtestene som kan benyttes hos de under 18 som er løse nærkontakter- for å unngå karantene.

I 2021 er det 75 år siden Heimevernet ble etablert. Heimevernet er siden da blitt en viktig del av Norges beredskap og består av 40.000 soldater over hele landet.

Alle innbyggere i Lofoten og alle interesserte er invitert til møte. Kjenner du naturverdier i din kommune? Hva mener du er viktig å få med i naturmangfoldplanen?

Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.