En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.  

I forbindelse med arbeidene med ny Gang- sykkelsti, vann og avløp vil det være støyende arbeider fra graving, pigging, boring, sprengning og anleggstrafikk.

Arbeidet blir lagt opp slik at det skal skåne omgivelsene mest mulig. Borre- og sprengningsarbeider vil pågå gjennom hele anleggsperioden frem mot årsskiftet 2020/21 når vi støter på fjell i traceen langs Villaveien.

 

Til gårdeiere, butikker, kafeer, kontorer og innbyggere i Vågan

Det første byggetrinn av denne gang- og sykkelstien ble opparbeidet i fjor, og det andre byggetrinn er i full gang. Anleggsområdet er sperret av og skiltet behørig, og avlastingsveier er anlagt for både kjørende og gående. Likevel ser vi at myke trafikanter beveger seg innenfor sperringene og i strid med skilting. Det er derfor et behov for å tydeliggjøre enda bedre hvordan trafikken for alle skal foregå i anleggsperioden.

  

 

Bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske naturbaserte opplevelsesbedrifter (oppdatert 14.05.2020)

Kommuneoverlegene har laget en enkel veileder for reiselivet. Dette er en veileder som vi håper kan bidra til å ha kontroll på smitten også sommeren 2020.