Som kjent for de fleste har Arctic Race lagt årets løp igjennom kommunene i Lofoten og i Vågan vil dette spesielt berøre Henningsvær og Svolvær, som start og målområde for andre etappe. Under ligger den informasjon vi til nå har fått i forbindelse med stenging av vei.

I august måned starter arbeidet med ny skole og barnehage i Kabelvåg opp, og fram til skolestart 2021 vil hele området rundt dagens ungdomsskole og den nye skolen bli stengt helt for all ferdsel. 

 

I regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor, slås det fast at man ønsker at digitale løsninger skal være en primær kanal for dialog mellom offentlig sektor og innbyggere, tjenestemottakere og næringsliv.

Utsending av post

Post fra Vågan kommune skal nå sendes ut digitalt og vi har valgt løsningen SvarUT fra KS. Med denne løsningen kommer brev fra kommunen i Altinn på samme måte som melding om skatteoppgjør og lignende, eller i innbyggerens digitale postkasse Digipost eller eBoks. Vi vil ta løsningen gradvis i bruk

På grunn av vannlekkasje ble store deler av Svolvær fri for vann i ettermiddag. Lekkasjen er delvis lokalisert og de fleste har nå fått vannet tilbake. Misfarget vann må påregnes. 

Oppdatering fredag 28.juni kl 2000;

Nå skal alle husstander ha fått tilbake sitt drikkevann. Samtlige utbedringer er fullført.

GOD HELG!

Mvh Teknisk drift i Vågan Kommune.

V/Svein Christiansen

 

Oppdatering fredag 28.juni kl 1720;

Lekkasjen er nå utbedret og rørsystemet vil bli fylt i løpet av en times tid. Dette innebærer at vi slipper å stenge vannet. Innen 2 timer regner vi med at dette arbeidet er ferdig og vi vil da være tilbake til normal situasjon, hvor alle boliger har fått vannet tilbake.

Vannet vil trolig være misfarget, og det er derfor viktig å spyle/tappe godt ut før vannet igjen brukes.

 

Oppdatering fredag 28.juni kl 1035;

Vågan kommune melder om vannavstengning i område Stranda, på grunn av arbeid på ledningsnettet. Lekkasjen er større enn først registrert. Vannet blir borte i dag 28.juni fra kl. 17:00 til kl. 20:00. Vannlekkasjen i Villaveien er lokalisert, og for at hele område skal få tilbake vannet må det gjøres en avstenging. Tidspunktet for avstenging kan endres, men dette vil bli varslet.

Vågan kommune sin hjemmeside vil bli oppdatert etter hvert som ev nye forhold skulle dukke opp/ved ev endringer i fremdrift og utbedring.

 

Oppdatering torsdag 27.juni kl 2230;

Lekkasjeledning er lokalisert og man søker seg nå etter selve lekkasjepunktet. Det er vanskelige forhold.

Vanntanker er utplassert oppe i Knutvika boligfelt, samt en tank nede ved Sommartjønna/Leirskolen.

Det er så vidt mye arbeid som gjenstår før vannledning kan være utbedret, at arbeidet stoppes for natta og startes opp igjen fredag morgen.

 

Oppdatering torsdag 27.juni kl 1930;

Det er ikke noen avklaring på når vannet igjen er utbedret, lekkasjesøkingen foregår fortsatt. Ny melding kommer kl 2200 i kveld (torsdag).

 

Større lekkasje har oppstått i området rundt Stranda i Svolvær, lekkasjesøking pågår fortsatt. Noen lekkasjer er funnet, men vi har mere lekkasje å finne. I verste fall vil arbeidet måtte pågå også fredag, men vi håper på utbedring i løpet av torsdag.

I vel 20 år har Vågan kommune foretatt revidering av sin trafikksikkerhetsplan. I kommunestyremøte 17.juni 2019 ble denne planen nok en gang revidert. Vedtatt revidert Trafikksikkerhetsplan for perioden 2020 - 2023 følger vedlagt.