Vågan kommune arbeider med besøksforvaltning for å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen slik at den gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet den utøves i. 

Gratulerer med dagen! Endelig er dagen kommet og vi kan feire 17. mai slik den skal feires: Barnetog, barneleker, sosiale sammenkomster og borgertog.

      

Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 

Det ventes mange naturlig utløste skred. Mildværet går høyt til fjells og det er fare for store naturlig utløste våte flakskred. Unngå skredterreng.

   

Henningsvær stadion vil benyttes til et firma-arrangement lørdag 14. mai og deler av banen vil derfor ikke være tilgjengelig denne dagen.

Ordfører Frank Johnsen inviterer alle til å delta på markeringen av Frigjørings- og Veterandagen, søndag 8. mai 2022.
       
        

Regional friluftsforskrift for Lofoten skal bidra til å regulere bruk og ferdsel i utvalgte områder i Lofoten. Dette er områder med høy frekvens av besøkende eller områder som er særlig sårbare, hvor ferdsel og bruk må reguleres for å unngå stor slitasje eller bortfall av naturmangfold.

 

I forbindelse med utarbeidelse av ny temaplan for kultur, idrett og frivillighet, bes alle anleggsplaner innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet innrapportert innen 31.mai.

 

 

Vågan Kommune har nå gjort tildeling for Kommunal kompensasjonsordning del 7 som hadde søknadsfrist den 4. april.