Når skal de være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid-19

Som informert tidligere skal Vågan kommune rydde opp i avløpssituasjonen i Garsosen. Etter flere anbudsrunder er prosjektet nå tildelt PK Strøm AS.

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Fra og med i dag, onsdag, trenger du ikke ringe koronatelefonen for å bestille Covid 19-test i Vågan kommune. Koronatelefonen har også etablert køsystem med nytt nummer 95 45 03 76

Det skal gjøres en liten jobb på de to bruene nærmest Henningsvær denne uka.

Arbeidet som skal foregå er inspeksjon av bruene ved bruk av underbrulift, på oppdrag av Aas Jakobsen AS.

Planen er å få tatt den ene brua på tirsdag ettermiddag/kveld (18.08.), alternativt vil evt. begge bruene bli tatt onsdag 19.08.

Planen er at bruene stenges max. 1 time av gangen, det vil heller ikke bli arbeid i rushtida.

 

Eksamensforberedende fagbrev- og skrivetreningskurs.

Hvorfor skal du delta på kurset?

Ved å delta på eksamensforberedende skrivekurs hos oss, vil du bli i stand til å gjennomføre teoretisk eksamen 3102 som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven. 

Det andre byggetrinn i Villaveien nærmer seg høsten med stormskritt. Nå er straks hele strekningen i Villaveien opp til Einar Bergs vei ferdig opparbeidet, og en større del av trafikken vil da kunne gå som normalt igjen.

 

Fra onsdag 12. august 2020 innføres nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene endres slik at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan få anledning til å teste seg uten leges vurdering.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.