Fylkesmannen orienterer om at sneskredvarsel for 4.desember utvides til også til å gjelde for Lofoten. SCH

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.

MinSide gjør det enklere for deg å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte. 

Tidligere i høst foregikk sluttinnspurten på arbeidene i grunnen på torget, og så kom hovedlinjene på torgets overflate på plass. I løpet av oktober 2019 er hovedlinjene på inngangspartiet til torget fra Henningsværveien/Dreyers gate i ferd med å komme på plass.

Pr 20 september presenterte vi status på arbeidene idet vi nå var kommet over i en ny fase hvor grunnarbeidene var avsluttet, og arbeidene på overflaten tok til. Pr 9 oktober er fortaus arbeidene rundt torget i ferd med å ferdigstilles.

    

I år er selve aksjonsdagen søndag 20.oktober.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) vedtok i møte 25 september å fullfinansiere resten av Villaveien i Svolvær på 2020-budsjettet.

Trinn I av veien som omfatter ca 280 m nærmer seg sluttføring innen årets utgang.