Eiendomsskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside 

 Reguleringsforslag til offentlig ettersyn - Caroline Harveys vei 13-15, Svolvær. 


 

Tallet på hetteglass med vaksine varierer fra uke til uke og informasjonen kommer tett opp mot levering. Det er derfor ikke mulig å lage en sikker framdriftsplan for arbeidet.  

Torsdag i uke 6 satte vi hele 84 doser på vaksinesenteret i den gamle barnehagen på Nakken i Kabelvåg, pluss en del rundt i hjemmetjenesten ellers i uken.

Ønsker du å benytte deg av kommunal grunn i forbindelse med rigg til bygg- og anleggsarbeid, som stillas, utplassering av container og lignende utstyr?

 På bakgrunn av ny forskrift om brannforebygging tillegges kommunen myndighet og mulighet til i større grad å tilpasse det forebyggende arbeidet til egen risiko.

 
Kai Solberg fikk det han så på som Norges mest spennende rektorjobb. Etter bare noen måneder må han gi seg og reise sørover etter en ulykke i nær familie. Dermed ligger rektorjobben på den splitter nye skolen i Kabelvåg igjen åpen for den rette kandidaten!

Vågan kommune tar i bruk ny kundeportal for registrering av gravemeldinger. Dette er samme portal som Lofotkraft og Lofotkraft ​​​​Bredbånd bruker. Når du har registrert gravemeldingen vil den sendes til Lofotkraft, Lofotkraft Bredbånd og Vågan kommune.

Ordfører Frank Johnsen opplyser om at det blir Åpen kirke i Henningsvær og Svolvær fra klokka 16.00 søndag 17. januar.

Vågan kommune kan bekrefte at vi har innbyggere som er berørt i forbindelse med brannen i  Andøy kommune.