Første uka i mai 2019 ble endelig torgarbeidene i Henningsvær satt i gang. SCh.

NGU ønsker å informere berørte beboere om at det vil bli utført kvartærgeologisk karlegging med fokus på skredprosesser i deler av Vågan Kommune. Områder som skal kartlegges er mellom Gravermarka-Sydalen, Knutvika-Øvreværet og Laupstad- Liland. Geologer fra NGU vil arbeide i disse områdene mellom 20.mai til 24.mai 2019. SCh

Partiene i Vågan som stiller til valg i 2019 har nå levert inn sine listeforslag.

Fylkesmannen sendte ut melding om både høy vannstand og skredfare kommende helg. SCh.

Revidert Trafikksikkerhetsplan for Vågan kommune for perioden 2020-23 vil bli ferdig utarbeidet i løpet av våren 2019, for så å legges frem for politisk behandling.

Som for tidligere år ønsker vi med dette om innspill fra skolene ved rektorer og FAU'er, og vi anmoder rektorene om å videresende denne henvendelsen til de respektive FAU'er. I tillegg ønsker vi også at barnehagene i kommunen, samt lag og velforeninger kan komme med innspill. SCh.

I e-post og melding fra fylkesmannen meldes det tirsdag om mottatt melding fra NVE. SCh.

Nå er belte i buss-kampanjen i gang, og Statens vegvesen har lansert ny film som oppfordrer alle til å feste deg selv og de du er glad i! SCh.