Spesiell fokus på at det i år er 70 år siden Tysklandsbrigaden ble opprettet.

I medhold av plan og bygningslovens § 11-12 varsles med dette om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner i kommunen. Samtidig legges forslag til planprogram til offentlig ettersyn, jf. plan og bygningslovens § 11-13.

Vi har 8 stipender som skal deles ut, så løp og søk!

Hennes Majestet Dronningen besøker Henningsvær lørdag 15. juli 2017. Det skjer i forbindelse med Skulpturlandskap Nordlands 25 års jubileum.