I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med regulering av Bryggmannsholmen/Fredriksenbruket i Henningsvær

 

Vedlikeholdet vil pågå gjennom hele august/ september og deler av oktober.

Fra 25. juli t.o.m 7. august blir det ekstra enkelt å komme seg mellom Svolvær / Kabelvåg og Henningsvær med shuttlebuss fra TIDE. 
 

Har du lyst å være med i Vågan ungdomsråd (VUR)? 

 

I et samarbeid mellom Kabelvåg innbyggerforening, Vågan kulturskole og kultur og idrett, inviteres det til en gratis konsert i fengselsparken i Kabelvåg, onsdag 22.juni kl 17-19.

 

Nordland Kunst- og Filmhøgskole har årets avgangsutstilling i Vågan kommune sine tidligere lokaler til barneskolen i Kabelvåg.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 

Det ventes mange naturlig utløste skred. Mildværet går høyt til fjells og det er fare for store naturlig utløste våte flakskred. Unngå skredterreng.

   

Henningsvær stadion vil benyttes til et firma-arrangement lørdag 14. mai og deler av banen vil derfor ikke være tilgjengelig denne dagen.