søknadsfrist: 28. februar 2017

Kommunens driftsregnskap gjøres opp med et foreløpig regnskapsmessig overskudd på kr. 22 millioner

Eiendomskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside.

Søknadsfristen er 31.03.2017, søknaden må sendes elektronisk

Tirsdag 24.01.17 hadde vi et oljeutslipp i Skrova havn på 10-15.000 l diesel, og i løpet av helga 20-22 januar er utslipp i grunn ved den gamle butikken i Digermulen fra to tanker på samlet inntil 3.000 l.

Søknad om endring av tillatelse til Akvakultur i Engeløysundet.

onsdag 25. januar 2017, 12:00 - 15:00