NAV Lofoten holder stengt 24.11. og 25.11.22. grunnet intern opplæring.

Torsdag 24. november tilbyr Apotek 1 vaksinering fra kl. 09.00 - 19.00.

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok 10.11.2022 i sak MPN-154/22 reguleringsendring for Kreta i Kabelvåg.

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok 10.11.2022 i sak MPN-159/22 reguleringsendring for Vestermyrveien 11 i Svolvær.

20. november hvert år markeres verdens minnedag for trafikkofre. Dagen er opprettet for å minnes alle ofre for trafikkulykker og for å sette fokus på hvor viktig trafikksikkerhet er lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Vågan kommune varsler med dette om oppstart av detaljregulering for Kabelvåg gravlund etter plan- og bygningsloven § 12-8.

Vågan kommune varsler med dette om oppstart av planendring, etter plan- og bygningsloven § 12-8, av Kabelvåg skoleområde Plan-ID 270 for å legge til rette for etableringen av nyskapende aktivitetsarena for egenorganisert aktivitet – Aktiv Kabelvåg.

Oppdraget med å utføre oppgradering av Storgata i Svolvær vil bli utført av entreprenør Ottar Bergersen & Sønn AS fra Vesterålen. Forventet oppstart av anleggsarbeidet er januar 2023.

I handlingsplanen kan du lese Kommunedirektørens forord, om strategiske og operasjonelle utfordringer i perioden, grafikk og nøkkeltall og driftsbudsjett for kommunens tjenesteområder med mer.

Normalt blir fakturaen sendt ut rundt 1. november, men på grunn av tekniske problemer er vi forsinket. Vi håper problemet skal være løst i løpet av fredag 11.11.22