Vågan kommune søker bolig til to sommerstudenter i Henningsvær fra 1.juni til 31.august. 


 

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Det varsles oppstart av planarbeidet og forslag på planprogram, kommunedelplan næring 2021 - 2033, sendes ut på høring iht plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11- 12. 

Det varsles oppstart av planarbeidet og forslag på planprogram, Kommunedelplan naturmangfold 2021, sendes ut på høring iht. plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11- 12. Forslag til planprogram er fremlagt til høring der alle kan gi innspill og tilbakemeldinger. 

Fra Lofotrådet har vi fått følgende informasjon som kan være viktig for flere fiskebåtredere:

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å oversette og tolke regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien.

Stormen onsdag 24. mars gjorde stor skade på taket i Polarkrafthallen. Skadeomfanget er så pass stort at hallen dessverre kommer til å bli stengt for all aktivitet i lengre tid framover, inntil vi har fått utbedret skadene. Dette gjelder både håndball og turn.

Foajeen i Vågan Rådhus vil fortsatt være åpen og skranken i Servicetorget og sentralbordet vil være betjent som vanlig.

Planforslaget for Havnestrøket innebærer et hotellbygg i opptil 10 etasjer fra Vestfjordgata i Svolvær. Det åpnes for tårnbebyggelse inntil kote 44, øvrig bebyggelse ønskes tillatt inntil kote 26.6. Det planlegges forretning og bevertning på ca. 900 m2, ca. 200 hotellrom på 12.700 m2 og parkering inntil 2900 m2.

Vågan kommune er som kjent i gang med et storstilt opprydningsprosjekt der det skal etableres et avskjærende avløpssystem rundt Garsosen. Entreprenør – PK Strøm AS - forbereder i disse dager å flytte anleggsvirksomheten fra Dr. Daaes vei til neste byggetrinn som vil foregå i Skytterveien.