Søknadsfrist til kommunen: 01.oktober 2018.

Vågan kommune har nå fått på plass digital løsning for kjøp av parkeringskort for Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær.

Oljeanlegg som fyres med mineralolje for boliger og næringsbygg som er i bruk i dag, skal fases ut innen 1. januar 2020. Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming.

Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.

Mette Nygård (55) fra Narvik er tilsatt som kommunalsjef for helse og omsorg i Vågan kommune. Hun og ektemannen har allerede fått seg leilighet i Svolvær.

Vågan kommune ønsker å rydde opp i avløpssituasjonen i Garsosen. Totalt er det observert og målfestet ca. 60 private utslipp der det er antatt at alle disse utslippene er urenset. De urensede utslippene oppfyller ikke gjeldende krav i forurensningsforskriften. I tillegg fører den organiske belastningen og tilførselen av næringssalter fra de urensede utslippene til forurensing av fjæresonen, uheldige hygieniske forhold og vond lukt.