Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Søknadsfristen er 07.03.19, søknaden må sendes elektronisk.

Vågan kommune har i dag mottatt melding fra Fylkesmannen om at det torsdag kveld og først på fredag ventes vestlig full storm utsatte steder. SCh.

Vågan kommune har tirsdag kveld 8.jaunuar mottatt melding fra Fylkesmannen om kommende stor snøskredfare.

SCh

Vågan kommune formidler videre til våre innbyggere den informasjon som Fylkesmannen nå har gitt som følger:

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for skredregionene Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Salten, Svartisen samt Helgeland.

 

 

Fra 1. januar 2019 vil ny vann- og avløpsforskrift med tilhørende gebyrregulativ gjelde for vann og avløp i Vågan kommune.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres. Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.