Hovedopptaket omfatter alle kommunale og ikke-kommunale
barnehager i Vågan kommune og gjelder fra 01.08.2020.

Kommunedelplan for Svolvær ble vedtatt av Kommunestyret i Vågan den 27.01.2020 i sak 010/20. Planen tilrettelegger for fortsatt befolkningsvekst, en styrket næringsutvikling og vil bedre tilretteleggingen av gater, byrom og grøntstruktur i Svolvær.

Nordland Fylkeskommune og Trafikksikkerhetsutvalget (NFTU) kunngjør midler for våren 2020, for gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!. Kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke. (SCh)

Fylkesmannen melder fredag ettermiddag om svært høy vannstand kommende uke (SCh).

Et hittil ukjent coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. (SCh)

Våre nettsider inneholder store mengder informasjon om de kommunale tjenestene og det kan til tider være vanskelig å finne frem til den informasjonen du søker på en enkel og grei måte.

Vågan kommune hadde våren 2019 inngått en kontrakt med en entreprenør for å produsere og legge avløpsledningen i Storøyvalen. Avløpsledningen ble produsert og loddet ferdig i desember i fjor og var klar for å bli lagt i starten av januar i år. (SCh)

Vågan kommune sammen med Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) og Trygg Trafikk ønsker å sette fokus på Trafikkofrenes dag 22 januar.

Vågan kommune oppdaterer sin plan for trafikksikkerhet årlig. Kommunestyret i Vågan vedtok i 1998 for første gang at en slik plan skulle utarbeides også i vår kommune.

Vågan kommune mottok søndag melding om stor sneskredfare fra Fylkes-mannen i Nordland.