Vågan kommune inviterer til folkemøte i Henningsvær 05.10.22 kl 19:00. 

 

 

 

Mandag 26. september deltok Siri Tau Ursin, direktør i Nordlandssykehuset, sammen med helsesjefene i Bodø, Hadsel og Vågan, i Sofapraten med programleder Knut Folkestad, kjent fra NRK Nitimen.

    

Hvordan blir helsetjenesten i årene framover, når teknologien gradvis tar mer plass og vi blir færre folk til å utføre jobben? Dette er tema når sykehusdirektør og helsesjefer møtes til sofaprat i Bodø. - Vi vil høre hva befolkningen mener og tenker om dette, sier de.

Vågan kommune ønsker at melding av feil og mangler på gate- og veglys meldes inn via LuxSave. Det gir nøyaktig angivelse av sted for feil og raskere oppfølging. 

 

Kurs for pårørende til personer med demens høsten 2022

     

Plankonsulent Asplan Viak har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag, detaljregulering for Purkholmen nord i Svolvær, samt forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

 

 

Nord universitet og Vågan kommune inviterer til åpent møte på Aust-Lofoten videregående

  

Det kan søkes om statlige spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

  

 

Er du engasjert eller interessert i frivillig arbeid? Hvordan ser fremtidens frivillighet ut? Konferansen retter seg mot alle som jobber i det frivillige, samt ledere og mellomledere som er i kontakt med frivilligapparatet, men konferansen er åpen for alle som ønsker å delta.

  

Hvordan kommer heletjenestene til å se ut for deg og meg i fremtiden? Bli med når Knut Folkestad inviterer sykehusdirektøren og helsesjefene til sofaprat om dette.