I forbindelse med arbeidene med ny Gang- sykkelsti, vann og avløp vil det være støyende arbeider fra graving, pigging, boring, sprengning og anleggstrafikk.

Arbeidet blir lagt opp slik at det skal skåne omgivelsene mest mulig. Borre- og sprengningsarbeider vil pågå gjennom hele anleggsperioden frem mot årsskiftet 2020/21 når vi støter på fjell i traceen langs Villaveien.

 

Til gårdeiere, butikker, kafeer, kontorer og innbyggere i Vågan

Det første byggetrinn av denne gang- og sykkelstien ble opparbeidet i fjor, og det andre byggetrinn er i full gang. Anleggsområdet er sperret av og skiltet behørig, og avlastingsveier er anlagt for både kjørende og gående. Likevel ser vi at myke trafikanter beveger seg innenfor sperringene og i strid med skilting. Det er derfor et behov for å tydeliggjøre enda bedre hvordan trafikken for alle skal foregå i anleggsperioden.

  

 

Bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske naturbaserte opplevelsesbedrifter (oppdatert 14.05.2020)

Kommuneoverlegene har laget en enkel veileder for reiselivet. Dette er en veileder som vi håper kan bidra til å ha kontroll på smitten også sommeren 2020.

Vågan kommune har etablert en lokal tiltakspakke som kan omsøkes av aktører med adresse Vågan kommune. Pakken har fått navnet Kommunens Pandemifond og skal bistå de som er negativt påvirket av den situasjonen som har oppstått som følge av covid-19 (korona viruset).

På torsdag kom gladmeldingen.  Endelig kan alle få komme tilbake til skolen. Det blir kanskje ikke helt likt som før og det vil nok bli noe mer uteaktiviteter. Skolene er i full gang med å planlegge hvordan de skal ivareta smittevern på en god måte.

Mange etterspør i disse dager informasjon om navnefest, konfirmasjon, vielse og gravferd (SCh).

 

Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

 Mandag 4 mai er arbeidene med opparbeidingen av torget i gang igjen etter en pause i vinter. Går alt etter planen og ikke noe uforutsett skulle dukke opp, så vil torget stå ferdig ved utgangen av juni 2020.