Ordfører Frank Johnsen opplyser om at det blir Åpen kirke i Henningsvær og Svolvær søndag fra klokka 16.00.

Vågan kommune kan bekrefte at vi har innbyggere som er berørt i forbindelse med brannen i  Andøy kommune.

Hovedopptaket omfatter alle kommunale og private barnehager.

I forbindelse med arbeidet med nytt avløpsanlegg i Dr. Daas vei er det oppdaget lekkasjer på både eksisterende vannledning og avløpsledning øverst i Dr. Daas vei.

 

Våren 2021 vil vaksinen mot Covid 19 bli tilbudt til befolkningen i Norge. I starten vil det være få doser som kommer til kommunen, og det er satt en streng prioritering av hvilke grupper som kan få først.  

 I henhold til Plan og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Clemens Eiendom AS og Vågan kommune i forbindelse med utvikling av Tjeldbergvika.

Første byggetrinn ble utført i 2019, og andre byggetrinn i 2020. Anlegget fikk fullført gatelysene nå i mørkeste tiden før jul.

 I 2018 tok Teknisk drift kontakt med kulturminne-avdelingen i fylkeskommunen, fordi det var behov for å utføre sikringsarbeider forholdsvis raskt. Dette idet bekymrings-meldinger fra naboer tilsa at utsiktspunktet måtte sikres, noe vi ved selvsyn kunne konstatere ved påfølgende befaring. Etter avklaringer fra overordnede myndigheter og kommunale bevilgninger, fremstår nå utsiktsplassen i dag klart til bruk for de som ønsker å nyte den gode utsikten, uten å risikere fare ved oppholdet.

Formannskapets innstilling til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 - 2024 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 30.11.20-14.12.20.
 

Sjef Heimevernet har besluttet at fredag 4. desember 2020 skal benyttes til denne markeringen. Dagen er valgt fordi Heimevernets årsdag, 6. desember, i år faller på en søndag. Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin militære uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette.