Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUF Dir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.)

Søknadsfristen er 10.desember 2018.

Fredag kl 1500;

Den tredje og siste lekkasjen er nå utbedret, og alle har igjen vannforsyning.

 

Fredag kl 1415;

Vannlekkasjen i Skipperveien er nå utbedret, og boliger ved lekkasjen i Storøyvalen har fått vannforsyning. I Storgata har vi gravd oss ned til lekkasjepunktet, og utbedringer pågår. Straks denne jobben sluttføres melder vi fra om dette også på vår hjemmeside.

Teknisk Drift

 

 

Sent torsdag kveld 8 november fikk vi inn flere meldinger om uregelmessigheter på vannforsyningen rundt om i Svolvær, og kommunens ansatte innen teknisk drift og VA rykket umiddelbart ut.

Ut over kvelden ble det klart at vi hadde med flere samtidige lekkasjer å gjøre, i Storgata (under utbedring fredag morgen), i Skipperveien og langs E10 (området mellom SHELL og Saragossa i Storøyvalen).

Flere boliger innenfor noen av disse områdene er uten vannforsyning fredag morgen, og boliger ellers rundt om i byen meldte i går kveld om misfarget vann.

Oppe i Nybyen på begge sider av E10 er det satt ut vannforsyning (Innstadvika).

Ny informasjon legges ut på denne hjemmesiden ca kl 1300 i dag.

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke forurensning fra nedgravde oljetanker ble vedtatt i kommunestyret 22.10.2018, og legges ut til offentlig høring i 2 måneder, med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 1, § 1-2.

Med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 1, § 1-2, vedtok NPU i Vågan kommune i sak 143/18 den 01.10.2018 å legge forslag til ny lokal forskrift og revidering av gebyrregulativ for vann og avløp ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 05. desember 2018.

Har du en nedgravd oljetank eller er du i tvil?
Da er du hjertelig velkommen til informasjonsmøte hvor praktiske informasjon og veiledning er i fokus.

 

Søknadsfrist til kommunen: 01.oktober 2018.

Vågan kommune har nå fått på plass digital løsning for kjøp av parkeringskort for Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær.

Oljeanlegg som fyres med mineralolje for boliger og næringsbygg som er i bruk i dag, skal fases ut innen 1. januar 2020. Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming.

Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.