Vi minner om aktuelle telefoner til bruk i disse påsketider.

Pga fare for koronasmitte  gjelder følgende:

NAVs mottak vil ikke være betjent; i denne omgang frem til 17 april. Kan bli forlenget.

Det vil heller ikke bli avviklet  fysiske møter på NAV, dette også frem til 17 april. Har du allerede fastsatt avtale i dette tidsrommet, vil du bli oppringt.

Because of the danger caused by Corona contamination, NAV Svolvær is closed, until April 17.

This closure could well be prolonged.

All meetings have been cancelled until April 17.  If you already have an appointment in this period, we will telephone you.

Det er nå skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Gerhard Svenning AS.

Dette er det andre byggetrinnet i prosjektet med etablering av gang- og sykkelsti fra Strømbrua langs Villaveien og helt frem til Sommartjønna (ca 690 m).

Over påske 2020 i uke 16-17-18 vil det være anledning for beboerne i utbyggingsområdet å kontakte Teknisk Drift og avtale befaring ved eiendommen, slik at man kan få bekreftet hvordan dette vegprosjektet vil passere i området.

En avlastningsvei etableres nå i løpet av april til bruk i byggeperioden. Denne veien vil gå bak Villaveien langs fotballbanen, se vedlagte kart.

Anleggsarbeidene med veganlegget langs Villaveien søkes igangsatt i mai.

Kommunen har anskaffet et system som nyttes for å varsle om viktige hendelser og oppgaver som berører alle innbyggere og næringsliv i kommunen.

 

  

Fra tid til annen får vi meldinger fra innbyggere som ikke har mottatt slikt varsel. Her presenterer vi systemet som gjør at du selv kan gjøre deg tilgjengelig for å motta varsling.

Information to tourists and guests in quarantine - what to DO and NOT to do.