Formålet med reguleringsplanen er å etablere ensidig fortau fra Hans Egedes plass og gjennom Villaveien til Storvåganveien.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.

Her finner du informasjon om prosjektet i form av tekst og bilder. Innholdet oppdateres jevnlig

Ny uke og dagen blir raskt lysere.

I forbindelse med prosjektet i Storgata vil krysset i Gymnasgata bli stengt for trafikk i en periode på ca. 3 - 4 uker. 

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.  Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør tilskuddsmidler for tiltak som er med på å fremme gode holdninger i trafikken. 

Velkommen 2023!

Så er snart uke 1 passert, jeg har allerede lært meg å skrive 23 når jeg signerer og det var egentlig enkelt.

Hei alle sammen, og godt nytt år! 

Dette skrivet kommer fra entreprenørselskapet Ottar Bergersen & Sønner AS som holder til i Bø i Vesterålen. Vi skal utføre VVA arbeidet i Storgata Svolvær for Vågan kommune i tidsrommet januar 2023 til Høst 2024.

Hovedopptaket omfatter alle kommunale og private barnehager.