Lørdag morgen ble vannlekkasje registrert for boligområdet Knutvika i Svolvær, og det er allerede sendt ut befolkningsvarsel (UMS) til beboerne i området.

Vågan kommune melder om driftsforstyrrelser og bortfall av vann i området rundt Myrveien i Kabelvåg på grunn av vannlekkasje. Tining av vei er igangsatt. Myrveien er derfor midlertidig stengt.

02.03.2018 kl.12.20 Årsaken til driftsforstyrrelsene er lokalisert og utbedret. Vannforsyningen i området rundt Nybyen er nå tilbake til normalen. 

Natt til tirsdag 27.02.18 ble det oppdaget vannlekkasje i Nybyveien i Svolvær. Lekkasjesøking i natt har påvist lekkasjestedet. Beboere i området er allerede varslet ved UMS (befolkningsvarsling).

Onsdag 21 februar startes arbeid som vil vare i 2 dager, altså onsdag og torsdag. I denne perioden vil veien være stengt for alminnelig gjennomkjøring.  

Krysset Storgata/Torggata er nå fylt igjen. I dette krysset gjenstår det å montere ny lyktestolpe utenfor bakeriet. Gravearbeidet pågår nå parallelt i Hans Egedes gate og Storgata. Storgata vil bli åpnet for trafikk i uke 5 og prosjektet skal ferdigstilles i løpet av februar.

Nordland fylkeskommune har midler til gjennomføring av tiltak. 

Søknadsfrist 10. mars 2018

Støttekontakt er et tilbud som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.