Tirsdag kveld rundt klokka 1830 ble det registrert at det er en stor vannlekkasje i Svolvær sentrum (Sch).

MinSide gjør det enklere for deg å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte. 

Tidligere i høst foregikk sluttinnspurten på arbeidene i grunnen på torget, og så kom hovedlinjene på torgets overflate på plass. I løpet av oktober 2019 er hovedlinjene på inngangspartiet til torget fra Henningsværveien/Dreyers gate i ferd med å komme på plass.

Pr 20 september presenterte vi status på arbeidene idet vi nå var kommet over i en ny fase hvor grunnarbeidene var avsluttet, og arbeidene på overflaten tok til. Pr 9 oktober er fortaus arbeidene rundt torget i ferd med å ferdigstilles.

    

I år er selve aksjonsdagen søndag 20.oktober.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) vedtok i møte 25 september å fullfinansiere resten av Villaveien i Svolvær på 2020-budsjettet.

Trinn I av veien som omfatter ca 280 m nærmer seg sluttføring innen årets utgang.

  

 DSBs kommuneundersøkelse for 2019 foreligger nå, og fylkesmannen i Nordland har på bakgrunn av denne undersøkelsen oppdatert "Beredskapstrappen" for kommunene i Nordland.

De 6 Lofotkommunene har i løpet av de siste 2 årene løftet beredskapen kraftig i samarbeid med Nodland fylke. Det arbeidet som nå er lagt ned for alle tenkelige og utenkelige hendelser (herunder natur og klimahendelser) vil langt på vei også være relevant for menneskeskapte katastrofer som terror og krigshandlinger.

Etter en lang planleggingsprosess hvor mange ulike hensyn har vært drøftet, "landet" man planprosessen i 2018 hvor innbyggere/næringsliv/innbyggerforening har deltatt, og hvor det har vært flere åpne innbyggermøter med ide-myldring.

I tiden som så fulgte var det fokus på finansiering og valg av entreprenør, og man måtte gå noen nye runder for å tilpasse omfanget av anleggsarbeider til den tilgjengelige finansiering. Etter anleggsstart i mai har det i all hovedsak vært jobbet under bakken på hele torgområdet frem til 1.juli, så ble det mer eller mindre stopp frem til etter Artic Race ca 19 august.

Nå er vi kommet over i en ny fase, hvor torgets overflate begynner å ta form.