Hennes Majestet Dronningen besøker Henningsvær lørdag 15. juli 2017. Det skjer i forbindelse med Skulpturlandskap Nordlands 25 års jubileum.

søknadsfrist: 28. februar 2017

Kommunens driftsregnskap gjøres opp med et foreløpig regnskapsmessig overskudd på kr. 22 millioner

Eiendomskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside.

Søknadsfristen er 31.03.2017, søknaden må sendes elektronisk