Fredag og lørdag setter Sceneverftet opp i samarbeid med kulturskolen, musikalen Trollmannen fra OZ. I år er også Musikalen i Vågan 30 år! Musikalen 2022 gir deg fengende musikk, spenstig koreografi og som alltid – kortreist kvalitet. 

Som en del av Lofoteventyret går Torsketoget 2022  av stabelen fredag 25.mars. Toget starter fra Svolvær skole kl.11, og avsluttes med en markering på Svolvær Torg fra kl. 11:30 til  ca 12:15, med underholdningsinnslag og taler.

Plankonsulent Arktos Arkitektur AS har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag i detaljregulering av Steinvegen 6 i Kabelvåg.

Formannskapet har 21.03.2022 i sak 31/22 vedtatt å legge planprogram for områderegulering Skrova ut på høring og til offentlig ettersyn. Frist for innspill og merknader til planprogrammet er 09.05.2022.  

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok i møte 15.12.2021 i sak MPN-154/21 reguleringsendring for Geitgaljen Panorama i Liland. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer forandret plassering av boligtomter og lekeplass, samt ny adkomst og internvei.

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok 17.02.2022 i sak MPN-027/2 reguleringsendring for Vestermyrveien 11 i Svolvær. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer redusert antall leiligheter og parkeringsareal.

I samarbeid med Vågan bibliotek har kafé Naust i Laukvika, fått sitt eget lille kafébibliotek. For å markere åpninga inviterer vi til strikk & lytt fredag 18.mars kl.17:00.

Krogstad AS / Lofoten Sveiseindustri AS har søkt Statsforvalteren om tillatelse til mudring ved sin eiendom i Svolvær i Vågan kommune.

 

Helsedirektoratet har oversatt informasjon om helserettigheter for flyktninger og asylsøkere til ukrainsk, russisk og engelsk.

  

I disse dagene og dagene fremover er det ulike innslag tilknyttet Lofoteventyret, inkludert skreiens betydning for Lofoten. Søndag 13.mars inviterer Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin til familiedag i Storvågan. Deretter følger andre aktiviteter.