Hvert år rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. Influensa er en av de infeksjonssykdommene som bidrar til mest helsetap og dødelighet i den norske befolkningen.

Årsaken er brudd på en sjøkabel og utfordringene vil vedvare til kabelbruddet er reparert.

Høstferietilbud 8. - 14. oktober 2022 fra 8. klasse tom. 19 år.

 

Vågan kommune inviterer til folkemøte i Henningsvær 05.10.22 kl 19:00. 

 

 

 

Mandag 26. september deltok Siri Tau Ursin, direktør i Nordlandssykehuset, sammen med helsesjefene i Bodø, Hadsel og Vågan, i Sofapraten med programleder Knut Folkestad, kjent fra NRK Nitimen.

    

Hvordan blir helsetjenesten i årene framover, når teknologien gradvis tar mer plass og vi blir færre folk til å utføre jobben? Dette er tema når sykehusdirektør og helsesjefer møtes til sofaprat i Bodø. - Vi vil høre hva befolkningen mener og tenker om dette, sier de.

Vågan kommune ønsker at melding av feil og mangler på gate- og veglys meldes inn via LuxSave. Det gir nøyaktig angivelse av sted for feil og raskere oppfølging. 

 

Kurs for pårørende til personer med demens høsten 2022

     

Plankonsulent Asplan Viak har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag, detaljregulering for Purkholmen nord i Svolvær, samt forhandlinger om utbyggingsavtale.

 

 

 

Nord universitet og Vågan kommune inviterer til åpent møte på Aust-Lofoten videregående