Dette gjelder barn og unge under 18 år, samt gravide og ammende. Disse gruppene har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivitet, og Vågan kommune har nok jodtabletter til dette.

Reguleringsforslag til offentlig ettersyn - Ørnviksletta, gbn 16/113 Svolvær. 
 

 

I forbindelse med reguleringsarbeid for Polarsmolt, på Kleppstad i Vågan kommune, varsles det om oppstart av detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 12-8.
 

Svolvær Svømmehall er stengt i tilknytning til påsken, 13-16.april.

Kommunestyret vedtok i møte 31.01.2022 i sak KS-009/22 reguleringsendring for Ørsnesvika. Reguleringsendringen omfatter endrede formålsgrenser, byggegrenser, rekkefølgebestemmelser, reguleringsformål og parkeringsbestemmelser.

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok i møte 17.02.2022 i sak MPN-028/22 reguleringsendring for Rødlimyra. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer en endring i planavgrensning for å inkludere eiendom 10/179.

Hovedutvalg for miljø, plan og næring vedtok i møte 20.01.2022 i sak MPN-003/22 reguleringsendring for Kabelvåg torg. Reguleringsendring etter forenklet prosess i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd, innebærer revidert bestemmelse for arealformål Kaiområde.

Fredag og lørdag setter Sceneverftet opp i samarbeid med kulturskolen, musikalen Trollmannen fra OZ. I år er også Musikalen i Vågan 30 år! Musikalen 2022 gir deg fengende musikk, spenstig koreografi og som alltid – kortreist kvalitet. 

Som en del av Lofoteventyret går Torsketoget 2022  av stabelen fredag 25.mars. Toget starter fra Svolvær skole kl.11, og avsluttes med en markering på Svolvær Torg fra kl. 11:30 til  ca 12:15, med underholdningsinnslag og taler.