Se vedlagte pdf for program

Informasjon fra kriseteamet i Vågan

Kabelvåg ungdomsskole vil fra mandag 19. august ha tilholdssted i hhv. Sorenskrivergården og skolerigg på samme tomt. Over 120 elever vil daglig komme til og fra skolen, samt ha deler av sitt uteområde i Fengselsparken. 

Elever anmodes om helst å ta seg til skolen til fots eller med sykkel. Foreldre som kjører sine barn anmodes om ikke å kjøre inn i området, men sette av sine barn et lite stykke unna skolen (ved barneskolen, torget mv.). 

Alle trafikanter anmodes om å utvise stor grad av varsomhet, særlig opp og ned Doktorbakken, da området er noe uoversiktlig.

Enkelte gater i området vurderes stengt i perioden skolen skal ha tilholdssted her.  

 

Main roads in Lofoten will be closed because of Bicycle race during 15-18 august, look at the maps below for more information.

Artic Race og The Artic Triple gjør at flere av hovedveiene i Lofoten og Vesterålen stenges disse 4 dagene, se egne kart under.

 

 

I 2019 ble det plassert ut en type søppelboks på Svolvær torg, hvor både solcellepanel og miljøvennlig søppelhåndtering går hånd i hånd. Parkeringsavdelingen har sammen med leverandør av skilt for Vågan Kommune, Euroskilt, tatt initiativ til utplassering av en slik ny type søppelboks, type "Bigbelly" på Svolvær torg, til utprøving.

 

I mai i vår orienterte vi beboerne på Stranda om de forestående anleggsarbeidene i forbindelse med oppstart av anlegget i juni. I tillegg inviterte vi beboerne til en befaring forut for anleggstart.

Trinn I omfatter de første 250 m fra Strømbrua og opp Larsenbakken, og det er denne delen av anlegget som gjøres ferdig i år. Neste og siste trinn II opp til Sommartjønna er omsøkt, og vil om søknad om finansiering godkjennes påstartes i 2020.

Veifarende som har besøkt badestrendene i Rørvika, på Kalle og under fjellet i Svolvær denne sommeren har fått oppleve nye faciliteter hva angår toalettforhold og søppelhåndtering.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til andre halvår av 2019 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Som kjent for de fleste har Arctic Race lagt årets løp igjennom kommunene i Lofoten og i Vågan vil dette spesielt berøre Henningsvær og Svolvær, som start og målområde for andre etappe. Under ligger den informasjon vi til nå har fått i forbindelse med stenging av vei.