Vågan kommune har nå fått på plass digital løsning for kjøp av parkeringskort for Svolvær, Kabelvåg og Henningsvær.

Oljeanlegg som fyres med mineralolje for boliger og næringsbygg som er i bruk i dag, skal fases ut innen 1. januar 2020. Etter denne dato er det ikke tillatt å fyre med mineralolje til oppvarming.

Det er du som er ansvarlig for at en oljetank på din eiendom ikke lekker. Hvis det skjer lekkasjer i naturen eller på naboens eiendom kan dette bli kostbart for deg.

Mette Nygård (55) fra Narvik er tilsatt som kommunalsjef for helse og omsorg i Vågan kommune. Hun og ektemannen har allerede fått seg leilighet i Svolvær.

Vågan kommune ønsker å rydde opp i avløpssituasjonen i Garsosen. Totalt er det observert og målfestet ca. 60 private utslipp der det er antatt at alle disse utslippene er urenset. De urensede utslippene oppfyller ikke gjeldende krav i forurensningsforskriften. I tillegg fører den organiske belastningen og tilførselen av næringssalter fra de urensede utslippene til forurensing av fjæresonen, uheldige hygieniske forhold og vond lukt.

Askim, Kristiansand og Svolvær konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2018