På MinEiendom finner du relevant informasjon knyttet til din eiendom i Vågan kommune.

Kun kort tid igjen til jul og det har preget uka.

Nå legger vi snart bak oss nok et år. Vi gikk inn i 2022 med Covid-19 pandemien fortsatt som en krevende utfordring for samfunnet, men samtidig var en ny krise under oppbygging i Europa – med Russlands trusler, forberedelser og styrkeoppbygginger rundt Ukraina.

Rådhuset, Familieenheten, Barnevernet, Svolvær legesenter og LEGEtorget

Hovedutvalg for miljø, plan og næring har i møte 15.12.2022 i sak 169/22 vedtatt at planforslag for Steinvegen 6 skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. jf. plan- og bygningslovens § 12-10. Planen er utarbeidet av Arktos Arkitektur AS.

Vågan kommune ble 16. desember 2022 godkjent som trafikksikker kommune.

Hvordan bli fosterhjem? Lurer du på om du eller din familie passer til å være fosterhjem, og hvordan man blir det?

I handlingsplanen kan du lese om strategiske og operasjonelle utfordringer i perioden, grafikk og nøkkeltall og driftsbudsjett for kommunens tjenesteområder med mer.

20. november hvert år markeres verdens minnedag for trafikkofre. Dagen er opprettet for å minnes alle ofre for trafikkulykker og for å sette fokus på hvor viktig trafikksikkerhet er lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Oppdraget med å utføre oppgradering av Storgata i Svolvær vil bli utført av entreprenør Ottar Bergersen & Sønn AS fra Vesterålen. Forventet oppstart av anleggsarbeidet er januar 2023.