Hovedopptaket omfatter alle kommunale og private barnehager.

I forbindelse med arbeidet med nytt avløpsanlegg i Dr. Daas vei er det oppdaget lekkasjer på både eksisterende vannledning og avløpsledning øverst i Dr. Daas vei.

 

Våren 2021 vil vaksinen mot Covid 19 bli tilbudt til befolkningen i Norge. I starten vil det være få doser som kommer til kommunen, og det er satt en streng prioritering av hvilke grupper som kan få først.  

Første byggetrinn ble utført i 2019, og andre byggetrinn i 2020. Anlegget fikk fullført gatelysene nå i mørkeste tiden før jul.

 I 2018 tok Teknisk drift kontakt med kulturminne-avdelingen i fylkeskommunen, fordi det var behov for å utføre sikringsarbeider forholdsvis raskt. Dette idet bekymrings-meldinger fra naboer tilsa at utsiktspunktet måtte sikres, noe vi ved selvsyn kunne konstatere ved påfølgende befaring. Etter avklaringer fra overordnede myndigheter og kommunale bevilgninger, fremstår nå utsiktsplassen i dag klart til bruk for de som ønsker å nyte den gode utsikten, uten å risikere fare ved oppholdet.

Formannskapets innstilling til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021 - 2024 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 30.11.20-14.12.20.
 

Sjef Heimevernet har besluttet at fredag 4. desember 2020 skal benyttes til denne markeringen. Dagen er valgt fordi Heimevernets årsdag, 6. desember, i år faller på en søndag. Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin militære uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette.

Vågakallen grendelag og grunneierne i området har over lang tid ivret for å få dette prosjektet gjennomført, med god støtte fra Nordland fylke. 

Onsdag morgen 25.november startet anleggsarbeider forbundet med bygging av den nye brua over Hopspollen, navnet blir "Kallebrua".

I påvente av at alle formaliteter for selve byggetillatelsen for den nye brua er kommet på plass, er endelig arbeidet med å anlegge en midlertidig omkjøringsvei på ferskvannssiden av fyllingen i gang. Fyllinga som ble etablert på 50-tallet, blir nå fjernet som vandingshinder for fisk og erstattet med nye bru.  

I den nye løsningen får du oversikt over alle høringer/kunngjøringer. Både aktive og de som er avsluttet/utgått.