Fylkesmannen sender ut varsel om følgende til bla Vågan kommune: 

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Nordland lørdag 16. februar. SCh.

 

 

Nok en gang mottar vi tirsdag 12 februar varsel fra Fylkesmannen; SCh.

Varsel om STOR snøskredfare for Nordland

Nordland Fylkeskommune kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil fremme gode holdninger i trafikken.

Søknad kan sendes til Statens vegvesen. SCh.

På bakgrunn av varsel fra NVE, melder fylkesmannen om stor snøskredfare tirsdag 12 februar for kommunene i Lofoten og Vesterålen. SCh.

I henhold til Kommunestyrevedtak KS079/16 skal Hovedutvalget for helse- omsorg- og sosial (HOS) tildele tilskudd til informasjonsarbeid, holdninsskapende arbeid, samt rusforebyggende tiltak i 2019.  

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) setter fokus på den enkelte innbyggers egenberedskap for å bidra til at befolkningen står bedre rustet ved ulike kritiske situasjoner.

NVE og Fylkesmannen sendte i går lørdag 26.01.19 ut spesialvarsel om svært stor skredfare, pga store snemengder. Det melder fortsatt mye sne utover søndag kveld og natt til mandag morgen. SCh.

Fylkesmannen har fått varsel fra NVE, som han videresender til kommunene i Lofoten og Vesterålen, samt fylkesberedskaps-rådet. SCh.

I Vågan kommune ønsker vi åpenhet og engasjement i det politiske arbeidet. Alle politiske møter er åpne møter, men det er ikke alltid en interessert innbygger kan være fysisk til stede. Nå kan du se møtet på nett – enten LIVE eller på opptak.