DSBs kommuneundersøkelse for 2019 foreligger nå, og fylkesmannen i Nordland har på bakgrunn av denne undersøkelsen oppdatert "Beredskapstrappen" for kommunene i Nordland.

De 6 Lofotkommunene har i løpet av de siste 2 årene løftet beredskapen kraftig i samarbeid med Nodland fylke. Det arbeidet som nå er lagt ned for alle tenkelige og utenkelige hendelser (herunder natur og klimahendelser) vil langt på vei også være relevant for menneskeskapte katastrofer som terror og krigshandlinger.

Etter en lang planleggingsprosess hvor mange ulike hensyn har vært drøftet, "landet" man planprosessen i 2018 hvor innbyggere/næringsliv/innbyggerforening har deltatt, og hvor det har vært flere åpne innbyggermøter med ide-myldring.

I tiden som så fulgte var det fokus på finansiering og valg av entreprenør, og man måtte gå noen nye runder for å tilpasse omfanget av anleggsarbeider til den tilgjengelige finansiering. Etter anleggsstart i mai har det i all hovedsak vært jobbet under bakken på hele torgområdet frem til 1.juli, så ble det mer eller mindre stopp frem til etter Artic Race ca 19 august.

Nå er vi kommet over i en ny fase, hvor torgets overflate begynner å ta form.

  

Grunnarbeidene til ny legevakt og utvidelse av legesentret ved Vågan lokalmedisinske senter er nå klart for oppstart. Sentrets nye og framtidige hovedinngang tas nå i bruk. 

 

Se vedlagte pdf for program

Informasjon fra kriseteamet i Vågan

Kabelvåg ungdomsskole vil fra mandag 19. august ha tilholdssted i hhv. Sorenskrivergården og skolerigg på samme tomt. Over 120 elever vil daglig komme til og fra skolen, samt ha deler av sitt uteområde i Fengselsparken. 

Elever anmodes om helst å ta seg til skolen til fots eller med sykkel. Foreldre som kjører sine barn anmodes om ikke å kjøre inn i området, men sette av sine barn et lite stykke unna skolen (ved barneskolen, torget mv.). 

Alle trafikanter anmodes om å utvise stor grad av varsomhet, særlig opp og ned Doktorbakken, da området er noe uoversiktlig.

Enkelte gater i området vurderes stengt i perioden skolen skal ha tilholdssted her.  

 

Main roads in Lofoten will be closed because of Bicycle race during 15-18 august, look at the maps below for more information.

Artic Race og The Artic Triple gjør at flere av hovedveiene i Lofoten og Vesterålen stenges disse 4 dagene, se egne kart under.