NVE og Fylkesmannen sendte i går lørdag 26.01.19 ut spesialvarsel om svært stor skredfare, pga store snemengder. Det melder fortsatt mye sne utover søndag kveld og natt til mandag morgen. SCh.

Fylkesmannen har fått varsel fra NVE, som han videresender til kommunene i Lofoten og Vesterålen, samt fylkesberedskaps-rådet. SCh.

I Vågan kommune ønsker vi åpenhet og engasjement i det politiske arbeidet. Alle politiske møter er åpne møter, men det er ikke alltid en interessert innbygger kan være fysisk til stede. Nå kan du se møtet på nett – enten LIVE eller på opptak.

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Søknadsfristen er 07.03.19, søknaden må sendes elektronisk.

Vågan kommune har i dag mottatt melding fra Fylkesmannen om at det torsdag kveld og først på fredag ventes vestlig full storm utsatte steder. SCh.

Vågan kommune har tirsdag kveld 8.jaunuar mottatt melding fra Fylkesmannen om kommende stor snøskredfare.

SCh

Vågan kommune formidler videre til våre innbyggere den informasjon som Fylkesmannen nå har gitt som følger:

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for skredregionene Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Salten, Svartisen samt Helgeland.

 

 

Fra 1. januar 2019 vil ny vann- og avløpsforskrift med tilhørende gebyrregulativ gjelde for vann og avløp i Vågan kommune.