Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.

MinSide gjør det enklere for deg å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte. 

Tidligere i høst foregikk sluttinnspurten på arbeidene i grunnen på torget, og så kom hovedlinjene på torgets overflate på plass. I løpet av oktober 2019 er hovedlinjene på inngangspartiet til torget fra Henningsværveien/Dreyers gate i ferd med å komme på plass.

Pr 20 september presenterte vi status på arbeidene idet vi nå var kommet over i en ny fase hvor grunnarbeidene var avsluttet, og arbeidene på overflaten tok til. Pr 9 oktober er fortaus arbeidene rundt torget i ferd med å ferdigstilles.

    

I år er selve aksjonsdagen søndag 20.oktober.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) vedtok i møte 25 september å fullfinansiere resten av Villaveien i Svolvær på 2020-budsjettet.

Trinn I av veien som omfatter ca 280 m nærmer seg sluttføring innen årets utgang.

  

 DSBs kommuneundersøkelse for 2019 foreligger nå, og fylkesmannen i Nordland har på bakgrunn av denne undersøkelsen oppdatert "Beredskapstrappen" for kommunene i Nordland.

De 6 Lofotkommunene har i løpet av de siste 2 årene løftet beredskapen kraftig i samarbeid med Nodland fylke. Det arbeidet som nå er lagt ned for alle tenkelige og utenkelige hendelser (herunder natur og klimahendelser) vil langt på vei også være relevant for menneskeskapte katastrofer som terror og krigshandlinger.