Er du og din virksomhet klar til å ta imot turister fra hele landet i sommer? 

Hvilke tanker gjør du deg om sommersesongen? Økonomi? Smittefare? Tiltak? Vaktplaner, osv? 

Lofotrådet og Destination Lofoten inviterer til åpent, direkte-streamet innspills- og dialogmøte med næringsaktører i hele Lofoten, torsdag kl 10:00 - 11:00.

LINK TIL ARRANGEMENTET:

https://www.facebook.com/events/229243414836618/

Et nytt eldreråd i Vågan ble valgt tidligere i år. Som alle andre må også vi avstå fra fysiske møter i denne tida med smitteverntiltak.

 Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året.

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

Nordland Fylkeskommune åpnet mandag 20.4 en hjelpetelefon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Nordland.

Telefonnummeret er: 400 18 656

Because of the danger caused by Corona contamination, NAV Svolvær is closed, until April 03.

This closure could well be prolonged.

All meetings have been cancelled until April 03.  If you already have an appointment in this period, we will telephone you.

Pga fare for koronasmitte  gjelder følgende:

NAVs mottak vil ikke være betjent; i denne omgang frem til 03.mai. Kan bli forlenget.

Det vil heller ikke bli avviklet  fysiske møter på NAV, dette også frem til 03 mai. Har du allerede fastsatt avtale i dette tidsrommet, vil du bli oppringt.

Den 30.03.20 la vi ut informasjon om det forestående 2.byggetrinn på kommunens hjemmeside. Vi varslet også beboerne på Stranda ved SMS-melding om dette (UMS). Nå tilbyr vi befaringer med beboere som ønsker dette i løpet av de kommende to ukene før anleggsstart.

Onsdag middagstid den 8 april ble lekkasjen i Svolvær sentrum, Nerbyen registrert.  Lekkasjen ble utbedret langfredag morgen (SCh).

Fylkesmannen sender ut varsl om svært dårlig vær i Lofoten (SCh).