Utkast til forskrift ble i Formannskapet 18.10.2021 vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 21. oktober 2022

Barneverntjenesten i Vågan har behov for flere fritidskontakter og besøkshjem. Det er mange barn og familier i kommunen som ønsker seg et større nettverk og flere trygge voksne som kan bidra til nye positive opplevelser.

    

Plankonsulent Norconsult AS har gitt melding om at det startes utarbeiding av privat planforslag i detaljregulering av Leirosen boligfelt i Svolvær. Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.

Skoleåret 2022-2023 vil det være behov for tilkallingsvikarer ved fravær/sykdom gjennom året i skole/skolefritidsordningen ved Kabelvåg skole.

 

Vedlikeholdet vil pågå gjennom hele august/ september og deler av oktober.

Fra 25. juli t.o.m 7. august blir det ekstra enkelt å komme seg mellom Svolvær / Kabelvåg og Henningsvær med shuttlebuss fra TIDE. 
 

Har du lyst å være med i Vågan ungdomsråd (VUR)? 

 

I et samarbeid mellom Kabelvåg innbyggerforening, Vågan kulturskole og kultur og idrett, inviteres det til en gratis konsert i fengselsparken i Kabelvåg, onsdag 22.juni kl 17-19.

 

Nordland Kunst- og Filmhøgskole har årets avgangsutstilling i Vågan kommune sine tidligere lokaler til barneskolen i Kabelvåg.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.