Revidert Trafikksikkerhetsplan for Vågan kommune for perioden 2020-23 vil bli ferdig utarbeidet i løpet av våren 2019, for så å legges frem for politisk behandling.

Som for tidligere år ønsker vi med dette om innspill fra skolene ved rektorer og FAU'er, og vi anmoder rektorene om å videresende denne henvendelsen til de respektive FAU'er. I tillegg ønsker vi også at barnehagene i kommunen, samt lag og velforeninger kan komme med innspill. SCh.

I e-post og melding fra fylkesmannen meldes det tirsdag om mottatt melding fra NVE. SCh.

Nå er belte i buss-kampanjen i gang, og Statens vegvesen har lansert ny film som oppfordrer alle til å feste deg selv og de du er glad i! SCh.

Eiendomsskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside http://www.vagan.kommune.no

Fylkesmannen i Nordland har mottatt melding fra NVE med varsel om stor snøskredfare -faregrad 4 - for hele Nordland fredag 22. februar. SCh

Se vedlagte pressemelding

Fylkesmannen sender ut varsel om følgende til bla Vågan kommune: 

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Nordland lørdag 16. februar. SCh.

 

 

Nok en gang mottar vi tirsdag 12 februar varsel fra Fylkesmannen; SCh.

Varsel om STOR snøskredfare for Nordland