Vågan ungdomsråd

Har du lyst å være med i Vågan ungdomsråd (VUR)?

Ungdomsrådet er en gruppe ungdom mellom 13 og 19 år som er valgt av kommunen til å hjelpe politikerne til å forstå hva som er viktig for barn og unge som bor her. 

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barn og ungdom. Rådet bestemmer selv hvilke saker de vil komme med innspill på. De kan også ta opp egne saker med politikere og andre som bestemmer i kommunen eller fylkeskommunen.

Her finner du alt du trenger å vite om ungdomsråd.
https://www.e-ung.no

Hvis du har lyst å være med i Vågan ungdomsråd, sender du oss noen ord om deg selv og hvorfor du har lyst til å være med. Sendes på e-post til ungdomskoordinator Hege Lesteberg innen 1. juni 2023.

Epost: Hege.Lesteberg@vagan.kommune.no