Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør tilskuddsmidler for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken. Kunngjøringen gjelder to ulike tilskuddsordninger - prosjekt og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. 

Foreløpig årsresultat for Vågan kommune 2022 viser et regnskapsmessig overskudd på 3,4 millioner kroner. Netto driftsresultat før avsetninger på 7 millioner kroner, noe som er 0,7 prosent av totale inntekter. Dette er en betydelig forbedring fra 2021 da netto driftsresultat ble -3,4 prosent.

Dette fordi vaksine-lagret ikke er så stort og de slipper å miste doser.

Heimevernet vil, sammen med ordførere i Vågan og Vestvågøy,  og Veteranforeningene i Lofoten, gjennomføre minnemarkering for Lofotraidet.

Eiendomsskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn i Servicetorget og på kommunens hjemmeside.

Skarvik har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø ved sin eiendom i Svolvær i Vågan kommune.

Svolvær svømmehall er stengt i vinterferien - uke 9/2023

Nordland fylkeskommune inviterer frivilligheten i Nordland til webinarer i februar, mars og april. Det er gratis å delta.

Foreldrewebinar med mobbeombudene i Nord-Norge, mandag 13. februar fra kl. 20.15 - 21.00

I forbindelse med helikopterløft av broelementene til broa over Svolværvannet vil Kongsvatnveien og Leirosbakken bli periodevis stengt for trafikk tirsdag 31. januar. Stengingen kan bli opp mot 30 minutter. 

Det vil være utstasjonert personell ved Strandelva og på Trollhøgda. Det vil kun bli åpnet for kjøring til eiendommene mellom helikopterløftene.