I et samarbeid mellom Kabelvåg innbyggerforening, Vågan kulturskole og kultur og idrett, inviteres det til en gratis konsert i fengselsparken i Kabelvåg, onsdag 22.juni kl 17-19.

 

Hovedutvalg for Miljø, plan og næring i Vågan kommune har vedtatt at det skal etableres en lokal forskrift  for beboerparkering i Vågan kommune, med hjemmel i Vegtrafikklovens § 8, Parkeringsforskriftens § 27.

  

Vedlikeholdet vil pågå gjennom hele sommeren.

Nordland Kunst- og Filmhøgskole har årets avgangsutstilling i Vågan kommune sine tidligere lokaler til barneskolen i Kabelvåg.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Vågan kommune arbeider med besøksforvaltning for å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen slik at den gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet den utøves i. 

Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

 

Det ventes mange naturlig utløste skred. Mildværet går høyt til fjells og det er fare for store naturlig utløste våte flakskred. Unngå skredterreng.

   

Henningsvær stadion vil benyttes til et firma-arrangement lørdag 14. mai og deler av banen vil derfor ikke være tilgjengelig denne dagen.

Ordfører Frank Johnsen inviterer alle til å delta på markeringen av Frigjørings- og Veterandagen, søndag 8. mai 2022.