Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer til Frivillighetskonferansen Nordland 2020 lørdag 14. november kl. 10:00 – 14:00. Pga koronasituasjonen vil konferansen være digital. 

Etter vel 25 år er det gjennomført lederskifte for Teknisk drift i Vågan kommune.

Utslippsledningen i Storøyvalen er nå lagt og nedspylingen er startet. Gravearbeidet for å få på plass utslippskummen starter neste uke (uke 43). Vedlagt tegning viser hvor kummen skal etableres. I anleggsperioden vil Brugata være stengt for all trafikk. Det blir da omkjøring om Storøya. Skiltplan legges ut så snart den er godkjent. 

Denne vil bli satt på personer i risikogrupper ved massevaksinasjonsdager i Storgata 50 tirsdager og torsdager i ukene 43-46.

LAS informerer om at det fra 2021 innføres henteordning for glass- og metallemballasje hos alle abonnenter. Det blir egen avfallsbeholder ( 140 liter eller 240 liter ) hos den enkelte abonnent. Større avfallsbeholdere hos bl.a. borettslag.

Hvert år markerer vi refleksdagen den tredje torsdag i oktober. Alle kommuner i Nordland inviteres til å delta på årets refleksdag, som er 15. oktober.

Over 1,7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk (TNS Kantar /Trygg Trafikk 2017). Marginene mellom en nestenulykke og en alvorlig ulykke er små. Likevel viser tellinger at bare fire av ti voksne bruker refleks.

De som ønsker å teste seg skal benytte vårt digitale meldeskjema eller ringe Svolvær legesenter 75420480 for å avtale test.

Når skal de være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid-19

Som informert tidligere skal Vågan kommune rydde opp i avløpssituasjonen i Garsosen. Etter flere anbudsrunder er prosjektet nå tildelt PK Strøm AS.