Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2024. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  Det er åpent for søknader og søknadsfristen er 2. september 2024.

Dere finner mer informasjon om ordningen og søknadsskjema på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Der finner dere også informasjon om hvordan dere kan bli varslet om søknadsfristen via tilskudd.no.
Lotteri- og stiftelsestilsynet


 


Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret og har frivillig virksomhet som en viktig del av virksomheten kan søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret før 2. september 2024. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 
Frivillighetsregisteret 

Merk: Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralledd har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. Se sentralleddet sine nettsider, eller ta kontakt med de for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100.000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.