Vi feirer at Norge anerkjenner Palestina som egen stat