Lofoten Heimevernsområde 16201 – Årets Trening 2024

Lofoten Heimevernsområde vil gjennomføre årets trening for alle mannskaper lokalt i Lofoten, i perioden 10. - 15. juni 2024. 

Forberedelser og avslutning av treningen vil strekkes seg over noen dager i forkant og etterkant av denne perioden.

Situasjon

Hovedtyngden av aktivitet under årets trening vil være tilknyttet øvingsområder i Vestvågøy, og i Vågan. Spesielt da områdene på og rundt skytefelt i Slydalen og i Kolbeindalen. Men det må også forventes aktivitet av større og mindre omfang rundt omkring i hele Lofoten.

Skyting med skarp ammunisjon og markeringsammunisjon

Det vil bli gjennomført skyting med skarp ammunisjon på skytefeltene i SLYDALEN og KOLBEINDALEN under årets trening.

Det må også forventes bruk av markeringsammunisjon, lysraketter o.l. under treningen, da primært i sentrale øvingsområder, men også i forbindelse med treningsaktivitet i andre områder av Lofoten.

Begrensinger i allmenn ferdsel

Lofoten Heimevernsområde vil måtte stenge helt og delvis enkelte områder i kortere og lengre tid for allmenn ferdsel i forbindelse med Årets Trening.

Dette vil være knyttet til områder som benyttes til skyting med skarp ammunisjon, forlegningsområder og områder som i vil benyttes til trening med markeringsammunisjon.

Dette vil hovedsak være i de definerte «sentrale øvingsområdene», og gjøres da av sikkerhetsmessige årsaker.

Militær trafikk og tilstedeværelse

Det vil i perioden Årets Trening pågår være uniformert personell, også med våpen, både i kjøretøy og til fots. Disse må man regne med å kunne treffe på i hele Lofoten under Årets Trening.

Man må forvente en noe mer konsentrert trafikksituasjon under oppstart og avslutning av Årets Trening, spesielt inn mot området SLYDALEN.

Sentrale øvingsområder

Aktuelle områder som er pekt ut som sentrale øvingsområder for årets trening 2021:

  • Vestvågøy: SLYDALEN med omland
  • Vågan: KOLBEINDALEN med omland

Men det må forventes at det også kan bli militær aktivitet og trening i andre deler av Lofoten.

Skisser under indikerer cirka omfang av primære øvingsområder, samt skytefelt som vil bli benyttet til skyting med skarp ammunisjon.

Bildet viser primært øvingsområde i Kolbeindalen  - Klikk for stort bildePrimært øvingsområde i Kolbeindalen
Bildet viser primært øvingsområde i Slydalen - Klikk for stort bildePrimært øvingsområde i Slydalen

 

Spørsmål rundt den kommende treningen i Lofoten kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen
LOFOTEN HEIMEVERNSOMRÅDE 16201

Bjørn Ragnar Larsen
Områdesjef/Kaptein

E-post: sjef16201@lofoten.nu