Vågan kommune har tirsdag kveld 8.jaunuar mottatt melding fra Fylkesmannen om kommende stor snøskredfare.

SCh

Vågan kommune formidler videre til våre innbyggere den informasjon som Fylkesmannen nå har gitt som følger:

NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for skredregionene Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Salten, Svartisen samt Helgeland.

 

 

Fra 1. januar 2019 vil ny vann- og avløpsforskrift med tilhørende gebyrregulativ gjelde for vann og avløp i Vågan kommune.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres. Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUF Dir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.)

Søknadsfristen er 10.desember 2018.

Fredag kl 1500;

Den tredje og siste lekkasjen er nå utbedret, og alle har igjen vannforsyning.

 

Fredag kl 1415;

Vannlekkasjen i Skipperveien er nå utbedret, og boliger ved lekkasjen i Storøyvalen har fått vannforsyning. I Storgata har vi gravd oss ned til lekkasjepunktet, og utbedringer pågår. Straks denne jobben sluttføres melder vi fra om dette også på vår hjemmeside.

Teknisk Drift

 

 

Sent torsdag kveld 8 november fikk vi inn flere meldinger om uregelmessigheter på vannforsyningen rundt om i Svolvær, og kommunens ansatte innen teknisk drift og VA rykket umiddelbart ut.

Ut over kvelden ble det klart at vi hadde med flere samtidige lekkasjer å gjøre, i Storgata (under utbedring fredag morgen), i Skipperveien og langs E10 (området mellom SHELL og Saragossa i Storøyvalen).

Flere boliger innenfor noen av disse områdene er uten vannforsyning fredag morgen, og boliger ellers rundt om i byen meldte i går kveld om misfarget vann.

Oppe i Nybyen på begge sider av E10 er det satt ut vannforsyning (Innstadvika).

Ny informasjon legges ut på denne hjemmesiden ca kl 1300 i dag.

Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke forurensning fra nedgravde oljetanker ble vedtatt i kommunestyret 22.10.2018, og legges ut til offentlig høring i 2 måneder, med hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 1, § 1-2.