Du inviteres til å komme med innspill til oppdatering av Vågan kommune sin Trafikksikkerhetsplan.

Er du utviklingsorientert og god med både mennesker og teknologi? Tydelig, inspirerende og motiverende? Da er det kanskje DEG Vågan kommune søker til jobben som kommunalsjef for helse og omsorg.

Krysset Storgata/Torggata er nå fylt igjen. I dette krysset gjenstår det å montere ny lyktestolpe utenfor bakeriet. Gravearbeidet pågår nå parallelt i Hans Egedes gate og Storgata. Storgata vil bli åpnet for trafikk i uke 5 og prosjektet skal ferdigstilles i løpet av februar.

Nordland fylkeskommune har midler til gjennomføring av tiltak. 

Søknadsfrist 10. mars 2018

Støttekontakt er et tilbud som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Oppfordringer til bilister og huseiere i Vågan

Omtrent halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse og julefeiringen kan være tøff for skilte foreldre. Uansett er julen barnas høytid, de voksnes behov må komme i andre rekke. 

Fra november 2017 til ut i februar 2018 blir det gravearbeider i Kabelvåg sentrum, bare avbrutt av juleferien til rett over nyttår. Det gamle ledningsnettet i dette området har over lengre tid skapt problemer og vannlekkasjer, og dette skal nå rettes på.