VVA Storgata - endret kjøremønster

Storgata i Svolvær er nå ferdig asfaltert i kjørebane mellom kryssene Gymnasgata og Kirkegata. Asfaltert område er nå åpnet for trafikk. Sidegatene J. E. Paulsens gt og Parkgata er fortsatt stengt. Det samme er området mellom Byparken og Biblioteksparken.

Vedlagt skisse viser nytt kjøremønster i sentrum for sommeren. På grunn av redusert fremkommelighet i sentrum blir det ikke anlagt gågate i Svolvær i sommer.

Videre jobbes det denne uken med å ferdigstille VA-grøft mellom kryssene Kirkegata og Håkon Kyllingmarks gate. Mellom parkene starter arbeidet med å legge kantstein og smågatestein.

Det vil gjennom uken også pågå noe anleggsarbeid i asfaltert område av Storgata som følge av oppgrusing av innkjørsler til eiendommer. 


Entreprenør tar sommerferie uke 28, 29 og 30. Det blir derfor liten anleggsaktivitet i denne perioden.