I henhold til Kommunestyrevedtak KS-079/16 skal Hovedutvalget for Helse- omsorg- og sosial (HOS) tildele tilskudd til tiltak i 2017 og 2018:

  • Folkehelsetiltak
  • Informasjonsarbeid
  • Holdningsskapende arbeid
  • Rusforebyggende tiltak

Alle virksomheter som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater (som e-sigaretter) skal selv registrere sine salgssteder i Tobakkssalgsregisteret. Registrering må skje innen 31. desember 2017. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig fra 1. januar 2018.

Tromsøpalme, hagelupin, parkslirekne og sitkagran er eksempler på fremmede arter som ikke hører naturlig hjemme i norsk natur og som har etablert seg i Vågan. Disse artene kan være skadelig for det biologiske mangfoldet eller en trussel for vår helse og økonomi. Vågan kommune er i gang med tiltak for at disse artene ikke skal spre seg og utkonkurrere andre arter.

De siste to årene har det vært lagt opp til en planlegging av nytt torg også i Henningsvær, hvor man har søkt å involvere alle innbyggere.

Planene for innkjøringen til torget er klare til gjennomføring, og dette arbeidet starter så snart storparten av turister og sommersesong opphører i månedsskiftet august/september.

P1110881

Når man går gjennom torget i Svolvær en sommerdag er det et yrende liv, kjøp og salg, ferske bakevarer, mange sitteplasser i alle fasonger, som synes å være like attraktive.

Noen turister nytter anledningen til å benke seg rundt bordene, skriver sommerhilsener, nyter sin kaffe og is og ser ut til å ha det svært så bra.

Med all den innsatsen som har vært med markedsføring av Lofoten som turistdestinasjon i svært mange media, er turiststrømmen til øyriket snudd på 30 år. I 1995 strevde man med å få turister hit utenom den korte sommersesongen, og om somrene var også besøkene forholdsvist beskjedent.

Selv om det gjøres en brukbar innsats for miljøet i 2017 med adskillig større besøk enn i 2016 og 2015 osv, så må man vel erkjenne at markedsføringen fra alle kanter har resultert i større besøk enn miljø infrastrukturen er dimensjonert for. En infrastruktur som dog gradvis jevnt og trutt bygges opp i disse tider.

På samme måte som Vågan har gjort en stor innsats for miljø og søppel, har man også tatt et krafttak for å bedre på parkeringskapasiteten i kommunesenteret hvor det både er rekordmange turister og svært stor byggeaktivitet. Vi har over doblet kapasiteten i forhold til hva de samme arealene og naboarealene hadde på forhånd.

Noen voksesmerter på byggeaktiviteter og turist tilstrømning har vi, men alt peker så absolutt i riktig retning.

Disse fungerer som ordfører og rådmann i sommerferien

Sivert

Nå er det endelig klart for håndheving av 2 timers parkering i Svolvær sentrum. Litt lengre unna sentrum kan man stå parkert en hel arbeidsdag, men det er ikke snakk om "deponering" av kjøretøy flere dager.


I påvente av leveranse av parkeringsautomat og politisk behandling av avgiftsnivå rett over sommerferien, vil tiden frem til da ikke være belagt med betaling, men på alle 2 t parkeringer må man registrere seg via app på EasyPark, hvis ikke vil det bli ilagt kontrollgebyr.

 

Til å videreutvikle å lede utviklingsarbeidet videre på Svolvær skole er Ronnie Maas Pedersen ansatt som rektor og vil tiltre senest 1. oktober 2017.