Bufdir - Tilskudd til inkludering av barn og unge

Frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Søknadsfrist 03.11.2023 og søknaden kan gjelde for opptil 3 år. 

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på hjemmesiden til Bufdir.
Les om tilskuddsordningen