Fordeling av Vågan kommunes samlelegat 2024

Legatstyret har i år fordelt kr. 232 500,- i midler fra kommunens samlelegat. Av totalt 24 søknader ble 16 innvilget.

Om samlelegatet: 
Det kan gis støtte til tiltak av enhver art i privat eller offentlig regi som i det inneværende år har medvirket til aktivisering eller annen bedring av livssituasjonen for barn/ungdom, gamle og syke som har registrert bostedsadresse i Vågan kommune.

Fordeling av Vågan kommunes samlelegat 2024

Fordeling av Vågan kommunes samlelegat 2024
Navn på søker Innvilget
Hopen Velforening kr 15 000,00
Mental Helse kr 20 000,00
Svolvær Soroptimistklubb kr 3 500,00
BUA kr 20 000,00
KIL hovedlag, solidaritetsfond kr 20 000,00
Kirken i Vågan kr 20 000,00
SIL hovedlag, solidaritetsfond kr 20 000,00
Skrova skole og ungdomskorps kr 15 000,00
Ung i Vågan kr 10 000,00
Sceneverftet kr 20 000,00
Juten innbyggerforening kr 15 000,00
Jakt og fiske forening kr 3 000,00
Storøyodden vel kr 15 000,00
Svolvær kloppelaug kr 6 000,00
Skrova UL Vestfjord kr 15 000,00
Kabelvåg skolekorps kr 15 000,00
Fordeling totalt Kr. 232 500,00

Link til utlysningstekst publisert 16. mai 2024