Askim, Kristiansand og Svolvær konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2018

Du inviteres til å komme med innspill til oppdatering av Vågan kommune sin Trafikksikkerhetsplan.

Er du utviklingsorientert og god med både mennesker og teknologi? Tydelig, inspirerende og motiverende? Da er det kanskje DEG Vågan kommune søker til jobben som kommunalsjef for helse og omsorg.

Krysset Storgata/Torggata er nå fylt igjen. I dette krysset gjenstår det å montere ny lyktestolpe utenfor bakeriet. Gravearbeidet pågår nå parallelt i Hans Egedes gate og Storgata. Storgata vil bli åpnet for trafikk i uke 5 og prosjektet skal ferdigstilles i løpet av februar.

Nordland fylkeskommune har midler til gjennomføring av tiltak. 

Søknadsfrist 10. mars 2018

Støttekontakt er et tilbud som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.