Parkering ved Coop-Byggmix

Nå er det endelig klart for håndheving av 2 timers parkering i Svolvær sentrum. Litt lengre unna sentrum kan man stå parkert en hel arbeidsdag, men det er ikke snakk om "deponering" av kjøretøy flere dager.


I påvente av leveranse av parkeringsautomat og politisk behandling av avgiftsnivå rett over sommerferien, vil tiden frem til da ikke være belagt med betaling, men på alle 2 t parkeringer må man registrere seg via app på EasyPark, hvis ikke vil det bli ilagt kontrollgebyr.

 

Til å videreutvikle å lede utviklingsarbeidet videre på Svolvær skole er Ronnie Maas Pedersen ansatt som rektor og vil tiltre senest 1. oktober 2017.

Ny koste- og feiemaskin

Sommeren er på full anmarsj, turistene kommer og en rekke tiltak er i sving for å gjøre det trivelig for oss som bor her, og for våre turister.

 

 

Støv i gater, søppelhåndtering og parkering er aktuelle tema også denne sommeren.

Både i mai og i juni har eiere av biler og andre kjøretøy som står til sjenanse vært varslet om at det er ønskelig å rydde opp i nærmiljøene, og at kommunen vil bruke gebyrer der hvor dialog ikke har lykkes. Aksjonen har vært vellykket, men fortsatt står det noen kjøretøyer igjen.

 

 

Vågan kommune ber innbyggerne om hjelp til kartlegging.

Torbjørn Ollestad vil tiltre stillingen som kommunalsjef samfunn 7. august 2017.

Nye beredskapsforskrifter er kommet på plass etter 22.juli på Utøya, og det har skjedd store endringer på mye av tenkningen rundt dette tema. Dette får også konsekvenser i Lofoten.

20 mai kunngjorde Teknisk drift i Vågan kommune at det er fastsatt frist til 5.juni med å fjerne kjøretøy som er ulovlig plassert, bla på kommunal eiendom.

Hver vår har Vågan kommune ved Teknisk Drift fokus på fjerning av campingvogner og kjøretøyer som er plassert utenfor egen eiendom, til sjenanse for allmenheten.

 

Nå i månedskiftet mai/juni startes anleggsarbeidene på Solheim, hvor nye hovedledninger for vann og avløpsnett skal legges i og langs Solheimveien. Arbeides varighet er stipulert til ca 3 mnd, og målsettingen er å sluttføre arbeidene til ca skolestart i august 2017. Arbeidene vil resultere i en viktig miljøopprydding i området, slik at strandsonen igjen kan nyttes uten fare for helsemessige og lite estetiske overraskelser.