Ny midlertidig bussholdeplass Svolvær sentrum fra 1. januar 2024

Vågan kommunes vann- og avløpsprosjekt i Storgata i Svolvær vil fra 1. januar 2024 medføre at bussholdeplassene i Sivert Nilsens gate flyttes til Lofotgata v/Alti. Bussforbindelsen inn og ut av Svolvær vil da bli via Lofotgata. Parkeringsplassene i Lofotgata fjernes fra det tidspunkt skilting av bussholdeplass er satt opp. 

Bussholdeplass Lofotgata - 2

Neste fase av VA-prosjektet innebærer at krysset Håkon Kyllingmarks gate og Storgata vil bli stengt i løpet av januar måned, og vil bli stengt fram mot sommeren. 

Bussene kjører i dag til Havneterminalen via Sivert Nilsens gate og Håkon Kyllingmarks gate. 

Fra 1. januar 2024 flyttes bussholdeplassene til Lofotgata ved Alti, med avstigning mot kjøpesentret og påstigning mot Trollfjordgata. 

Parkeringsmuligheten i Lofotgata langs Alti vil opphøre fra det tidspunkt skilting av bussholdeplassene er satt opp. 

Vi gjør oppmerksom på at det på bussholdeplasser er parkering forbudt.