Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan og handlingsplan 2024 - 2027

Økonomi og handlingsplanen legges frem som forslag til vedtak i Formannskapet mandag 20. november.

Link til økonomi og handlingsplanen