Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering Steinveien 6- PlanID.290

Kommunestyret vedtok i møte 30.10.2023 i sak KS-81/23 reguleringsplan for Steinveien 6 i Kabelvåg.  Planvedtak kunngjøres jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Navn

Steinveien 6

PlanID

290

ArkivsakID

22/214

Vedtaksnummer

KS-081/23

Saksbehandler

Stefanie Schramm

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdeling

Beskrivelse

Reguleringsplan åpner for oppføring av en boligblokk med inntil 7 leiligheter i Steinveien 6 i Kabelvåg.

Vi gjør oppmerksom på at saken kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Klagen sendes kommunedirektøren innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til deg som part i saken. I klagen skal det fremgå hvilket vedtak det klages over, endring(er) som ønskes i vedtaket og de grunner klagen støtter seg til (§§28-32 i forvaltningsloven). Klagen behandles etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

Dokumenter

Vedtak
Vedtak - Detaljregulering for Steinvegen 6 - PlanID.290.pdf (PDF, 69 kB)
2.gangsbehandling - Detaljregulering for Steinvegen 6 - PlanID.290.pdf (PDF, 6 MB)

Plandokumenter
290_Steinvegen_plankart.pdf (PDF, 619 kB)
290_Steinveien6_bestemmelser.pdf (PDF, 156 kB)
Planbeskrivelse Steinvegen 6 planid 290.pdf (PDF, 13 MB)
290_Steinvegen6_ROS.pdf (PDF, 84 kB)
Illustrasjoner.pdf (PDF, 9 MB)
Bølge-vannstand notat Multiconsult.pdf (PDF, 859 kB)
Utbygging Steinvegen 6 Kabelvåg visualiseringer.pdf (PDF, 440 kB)

Kontaktinformasjon

Merknader og klage sendes innen fristen per mail til postmottak@vagan.kommune.no eller per post til Vågan kommune, Postboks 802, 8305 Svolvær.