I medhold av plan og bygningslovens § 11-12 varsles med dette om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner i kommunen. Samtidig legges forslag til planprogram til offentlig ettersyn, jf. plan og bygningslovens § 11-13.

Hennes Majestet Dronningen besøker Henningsvær lørdag 15. juli 2017. Det skjer i forbindelse med Skulpturlandskap Nordlands 25 års jubileum.

søknadsfrist: 28. februar 2017

Kommunens driftsregnskap gjøres opp med et foreløpig regnskapsmessig overskudd på kr. 22 millioner

Søknadsfristen er 31.03.2017, søknaden må sendes elektronisk

Tirsdag 24.01.17 hadde vi et oljeutslipp i Skrova havn på 10-15.000 l diesel, og i løpet av helga 20-22 januar er utslipp i grunn ved den gamle butikken i Digermulen fra to tanker på samlet inntil 3.000 l.

Velkommen til vår nye nettside. Den er fortsatt under utarbeidelse, og nytt innhold vil publiseres fortløpende.