Med all den innsatsen som har vært med markedsføring av Lofoten som turistdestinasjon i svært mange media, er turiststrømmen til øyriket snudd på 30 år. I 1995 strevde man med å få turister hit utenom den korte sommersesongen, og om somrene var også besøkene forholdsvist beskjedent.

Selv om det gjøres en brukbar innsats for miljøet i 2017 med adskillig større besøk enn i 2016 og 2015 osv, så må man vel erkjenne at markedsføringen fra alle kanter har resultert i større besøk enn miljø infrastrukturen er dimensjonert for. En infrastruktur som dog gradvis jevnt og trutt bygges opp i disse tider.

På samme måte som Vågan har gjort en stor innsats for miljø og søppel, har man også tatt et krafttak for å bedre på parkeringskapasiteten i kommunesenteret hvor det både er rekordmange turister og svært stor byggeaktivitet. Vi har over doblet kapasiteten i forhold til hva de samme arealene og naboarealene hadde på forhånd.

Noen voksesmerter på byggeaktiviteter og turist tilstrømning har vi, men alt peker så absolutt i riktig retning.

Disse fungerer som ordfører og rådmann i sommerferien

Parkering ved Coop-Byggmix

Nå er det endelig klart for håndheving av 2 timers parkering i Svolvær sentrum. Litt lengre unna sentrum kan man stå parkert en hel arbeidsdag, men det er ikke snakk om "deponering" av kjøretøy flere dager.


I påvente av leveranse av parkeringsautomat og politisk behandling av avgiftsnivå rett over sommerferien, vil tiden frem til da ikke være belagt med betaling, men på alle 2 t parkeringer må man registrere seg via app på EasyPark, hvis ikke vil det bli ilagt kontrollgebyr.

 

Til å videreutvikle å lede utviklingsarbeidet videre på Svolvær skole er Ronnie Maas Pedersen ansatt som rektor og vil tiltre senest 1. oktober 2017.

Ny koste- og feiemaskin

Sommeren er på full anmarsj, turistene kommer og en rekke tiltak er i sving for å gjøre det trivelig for oss som bor her, og for våre turister.

 

 

Støv i gater, søppelhåndtering og parkering er aktuelle tema også denne sommeren.

Både i mai og i juni har eiere av biler og andre kjøretøy som står til sjenanse vært varslet om at det er ønskelig å rydde opp i nærmiljøene, og at kommunen vil bruke gebyrer der hvor dialog ikke har lykkes. Aksjonen har vært vellykket, men fortsatt står det noen kjøretøyer igjen.

 

 

Vågan kommune ber innbyggerne om hjelp til kartlegging.

Torbjørn Ollestad vil tiltre stillingen som kommunalsjef samfunn 7. august 2017.

Nye beredskapsforskrifter er kommet på plass etter 22.juli på Utøya, og det har skjedd store endringer på mye av tenkningen rundt dette tema. Dette får også konsekvenser i Lofoten.

20 mai kunngjorde Teknisk drift i Vågan kommune at det er fastsatt frist til 5.juni med å fjerne kjøretøy som er ulovlig plassert, bla på kommunal eiendom.