Vil du bli fritidskontakt?

Barneverntjenesten søker etter pålitelige voksne som ønsker å være fritidskontakt for barn/ ungdom noen timer i uken. En fritidskontakt er ment å hjelpe et barn/ungdom til å utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid. Samværet med fritidskontakt skal gi en mer meningsfull fritid, noe å se frem til og gode minner å se tilbake på.

Du må være over 18 år og kunne binde deg for minst ett år. Du bør ha overskudd til å gi av deg selv, ha evne til samarbeid og kunne sette grenser.

Fritidskontakt mottar lønn i henhold til gjeldende satser, samt utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse. Som fritidskontakt vil du få tilbud om veiledning fra barnets kontaktperson i barneverntjenesten.

Fritidskontakt må fremlegge politiattest.

Ta kontakt dersom du/dere ønsker du å bli besøkshjem eller har spørsmål knyttet til fritidskontakt.

E-post: barnevern@vagan.kommune.no

Telefon: 75 42 03 87