Prosjektinfo Storgata i Svolvær

Her finner du informasjon om prosjektet i form av tekst og bilder. Innholdet oppdateres jevnlig

 

Uke 26 - Mål for uka:

Oppgraving og legge rør. sprengning, trauing fra Gymnasgata.
Sprenging: ja, Varsel (les her)

Uke 25 - Mål for uka:

Starte med masseutskiftning. Grave fra Kong Øysteins gate og nordover.
Sprenging: ja, Varsel (les her)

Uke 24 - Mål for uka:

Rense, se på fjell, masseutskiftning, starter fra Gymnasgata.

Uke 23 - Mål for uka:

Legge rør fra kumgruppe V6, fylle igjen rundt kumgruppe, grave stikkledninger.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 22 - Mål for uka:

Installere kumgruppe, legge en lengde med ledninger fra kumgruppe.

Uke 20/21 - Mål for uka:

Forsette graving mot kumgruppe V6, O12, legge vannledning 
Eksamen VGS 19.mai og uke 21 mellom 09-14, redusere støy i dette tidsrommet.

Uke 19 - Mål for uka

Legge igjen deler av grøft, duk, XPS.

Uke 18 - Mål for uka

Få ned kumgruppe O13, S12, fortsette med vannledning mot V6

Uke 17 - Mål for uka

Fortsette pigging, legge stikk til hus 74. Ligger an til sprenging kommende uke. Varsling blir gjort.

Uke 15/23 - Mål for uka:

Det er mye fjell i grøfta men foreløpig går det greit å pigge. Så langt er det ikke behov for sprengning. Mål for kommende uke er å legge stikkledninger til eiendommene.

Her ser vi laget som jobber med VA. Etter hvert blir det flere skift som jobber mandag - lørdag. Når laget som jobber med VA er kommet litt lengre ned i gata vil nytt lag starte med utgraving fra krysset og hele gatebredden inkl. dagens fortau på begge sider og helt inn til husvegg. Dette laget vil bytte ut masse i en dybde av 60 cm. Storgata blir pen!

Grøft for VA - Klikk for stort bilde
Utstyr for pigging av berg - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Pigging av berg. Arbeidet medfører endel støy. - Klikk for stort bilde

Uke 11/23 - Mål for uka:

Koble vann til eksisterende vannkumme i krysset og fortsette arbeidet med å legge rør. Det er allerede møtt på berg under graving, så det er stor sannsynlighet for sprengning. Det kom mye snø i helga som igjen forsinker arbeidet noe ifm snørydding og bortkjøring. Krysset i Gymnasgata åpnes.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 10/23 - Mål for uka:

Legge igjen kryss, legge rør (12m), satser på å pigge fjell

Uke 9/23 - Mål for uka:

Fylle igjen krysset, begynne å grave nedover gata og legge rør. Kanskje blir det sprengning

Uke 8/23 - Mål for uka:

Legge rør og sette ned vannkummer. Kanskje blir det sprengning

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 7/23 - Mål for uka:

Plassere kum-gruppe i krysset av Gymnasgata

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 4/23 - Gravingen er i gang

Gravingen i krysset av Gymnasgata er i gang med en viss forsiktighet og årvåkenhet. El-kabler og andre typer ledningsnett som møtes i krysset bør jo helst ikke skades av de krefter som er i sving. Natt til torsdag var det vannavstegning og eksisterende vannkum er koplet ut. Neste uke skal nye kummer settes ned og entreprenør begynner arbeidet med å legge nye VA-ledninger.

Gravemaskin som illustrerer de krefter som er i bruk under gravingen. - Klikk for stort bilde
Bildet viser anleggsområdet som er avsperret mens det graves i krysset av Gymnasgata. - Klikk for stort bilde
Vannledning fra sidegate. - Klikk for stort bilde
El-kabler som går inn i krysset. - Klikk for stort bilde
El-kabler fra sidegate. - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 3/23 - Anleggsarbeid og rigging pågår

Krysset i Gymnasgata er midlertidig stengt for trafikk og grunnen klargjøres for graving.  Telen stikker dypt i bakken, men arbeidshesten HeatWork,  med veskebåren varme får jobben gjort. Brakkene for mannskap og materiell kommer på plass.

Graving vil starte i uke 4.

Prosjektleder fra Vågan kommune, Regine Aagård og Driftsleder Vann og avløp, Even Kristian  i hyggelig samtale med entreprenør. - Klikk for stort bilde
Bildet viser krysset i gymnasgata som tines for graving. - Klikk for stort bilde
HeatWork med veskebåren varme brukes for teletining. - Klikk for stort bilde
Bildet viser hvordan området tines ned. - Klikk for stort bilde
Bildet viser entreprenøren i sving med brakkemontering for mannskap og materiell på tomta ved gamle Svolvær skole. - Klikk for stort bilde
Bildet viser gravemaskin i bruk ved brakkeriggingen. - Klikk for stort bilde

Uke 2/23 - Informasjon om midlertidig stengt kryss i Gymnasgata.

Vågan kommune informerer om at krysset i Gymnasgata blir stengt for trafikk i en periode.
Les artikkelen.

Uke 1/23 - Oppstart

Prosjekt Storgata Svolvær er i gang. Entreprenør har sendt ut informasjonsbrev til innbyggere i tilknytning til Storgata. Les informasjonsbrevet.

16. november 2022 - Befaring

Oppstartsmøte for prosjektet VVA Storgata i Svolvær og befaring med entreprenør Ottar Bergersen & Sønn AS og Elmea AS.

Vågan kommune, entreprenør Ottar Bergersen og Sønn AS og Elmea AS på befaring.  - Klikk for stort bilde
Høyspentkabler med mer diskuteres - Klikk for stort bilde
Område tiltenkt parkering av anleggsmaskiner. - Klikk for stort bilde
Laveste punkt i Storgata diskuteres. - Klikk for stort bilde


10. november 2022 - Informasjon om prosjektet

Vågan kommune informerer om prosjektet "Oppgraderingen av Storgata i Svolvær".
Les artikkelen

Storgata i Svolvær med berørte sidegater før arbeidet går i gang.

Storgata i Svolvær før oppstart av anleggsprosjektet. - Klikk for stort bilde
Bildet viser Parkgata som blir berørt av prosjektet. - Klikk for stort bilde
Bildet viser Johan E. Paulsens gate,  som blir berørt av prosjektet. - Klikk for stort bilde