Prosjektinfo Storgata i Svolvær

Her finner du informasjon om prosjektet i form av tekst og bilder. Innholdet oppdateres jevnlig

Uke 4/23 - Gravingen er i gang

Gravingen i krysset av Gymnasgata er i gang med en viss forsiktighet og årvåkenhet. El-kabler og andre typer ledningsnett som møtes i krysset bør jo helst ikke skades av de krefter som er i sving. Natt til torsdag var det vannavstegning og eksisterende vannkum er koplet ut. Neste uke skal nye kummer settes ned og entreprenør begynner arbeidet med å legge nye VA-ledninger.

Gravemaskin som illustrerer de krefter som er i bruk under gravingen. - Klikk for stort bilde
Bildet viser anleggsområdet som er avsperret mens det graves i krysset av Gymnasgata. - Klikk for stort bilde
Vannledning fra sidegate. - Klikk for stort bilde
El-kabler som går inn i krysset. - Klikk for stort bilde
El-kabler fra sidegate. - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 3/23 - Anleggsarbeid og rigging pågår

Krysset i Gymnasgata er midlertidig stengt for trafikk og grunnen klargjøres for graving.  Telen stikker dypt i bakken, men arbeidshesten HeatWork,  med veskebåren varme får jobben gjort. Brakkene for mannskap og materiell kommer på plass.

Graving vil starte i uke 4.

Prosjektleder fra Vågan kommune, Regine Aagård og Driftsleder Vann og avløp, Even Kristian  i hyggelig samtale med entreprenør. - Klikk for stort bilde
Bildet viser krysset i gymnasgata som tines for graving. - Klikk for stort bilde
HeatWork med veskebåren varme brukes for teletining. - Klikk for stort bilde
Bildet viser hvordan området tines ned. - Klikk for stort bilde
Bildet viser entreprenøren i sving med brakkemontering for mannskap og materiell på tomta ved gamle Svolvær skole. - Klikk for stort bilde
Bildet viser gravemaskin i bruk ved brakkeriggingen. - Klikk for stort bilde

Uke 2/23 - Informasjon om midlertidig stengt kryss i Gymnasgata.

Vågan kommune informerer om at krysset i Gymnasgata blir stengt for trafikk i en periode.
Les artikkelen.

Uke 1/23 - Oppstart

Prosjekt Storgata Svolvær er i gang. Entreprenør har sendt ut informasjonsbrev til innbyggere i tilknytning til Storgata. Les informasjonsbrevet.

16. november 2022 - Befaring

Oppstartsmøte for prosjektet VVA Storgata i Svolvær og befaring med entreprenør Ottar Bergersen & Sønn AS og Elmea AS.

Vågan kommune, entreprenør Ottar Bergersen og Sønn AS og Elmea AS på befaring.  - Klikk for stort bilde
Høyspentkabler med mer diskuteres - Klikk for stort bilde
Område tiltenkt parkering av anleggsmaskiner. - Klikk for stort bilde
Laveste punkt i Storgata diskuteres. - Klikk for stort bilde


10. november 2022 - Informasjon om prosjektet

Vågan kommune informerer om prosjektet "Oppgraderingen av Storgata i Svolvær".
Les artikkelen

Storgata i Svolvær med berørte sidegater før arbeidet går i gang.

Storgata i Svolvær før oppstart av anleggsprosjektet. - Klikk for stort bilde
Bildet viser Parkgata som blir berørt av prosjektet. - Klikk for stort bilde
Bildet viser Johan E. Paulsens gate,  som blir berørt av prosjektet. - Klikk for stort bilde