Prosjektinfo Storgata i Svolvær

Her finner du informasjon om prosjektet i form av tekst og bilder. Innholdet oppdateres jevnlig

Uke  15/24 - Mål for uka:

 • Fortsatt gravearbeid i rådhuskrysset. Installere sluk og etablere ny trekkekum.
 • Mellom Langåsveien og J. E. Paulsens gt fortsetter arbeidet med etablering av kabelgrøft og gatelysfundamenter. 
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 10/24 - Mål for uka:

 • Fra krysset Langåsveien blir fortau fra i dag av stengt for gjennomgangstrafikk. Neste uke starter arbeidet med å grave for trekkerør og gatelyskabel i fortauet. 
 • Fra krysset J. E. Paulsens gt fortsetter graving for rør sørover i gata.
  Spenging: Ja
 • I rådhuskrysset graves det nå for etablering av spill-vann og overvannskummer.
   
Laveste punkt i storgata. Det jobbes i krysset ved fjæra sjø. - Klikk for stort bilde
Pigging ved den gamle brannstasjonen. Mye berg krever sprenging. - Klikk for stort bilde
Tidkrevende jobb å komme gjennom steingrunnen. - Klikk for stort bilde
Det er gruset helt frem til pågående arbeidsområde. - Klikk for stort bilde
Johan E. Paulsens gate - Klikk for stort bilde
Grusing mot sør - Klikk for stort bilde
Grusing og gjenfylling av kummer pågår. - Klikk for stort bilde

Uke 4/24 

Håkon Kyllingmarks gt stenges for trafikk og fører til endret kjøremønster i Svolvær sentrum.
Ettersom store deler av resterende trasé ligger på kotehøyde under flomålet jobbes det nå fra to angrepspunkter i Storgata for å få best mulig fremdrift i prosjektet. Ved fjære sjø graves det i krysset Håkon Kyllingmarks gt nordover, og ved flo sjø fortsetter gravingen fra J. E. Paulsens gt sørover.

Trase som skal graves fra J. E. Paulsens gt til krysset ved Rådhuset. - Klikk for stort bilde
Krysset stenges for trafikk frem til sommeren. - Klikk for stort bilde
Krysset stenges for trafikk frem til sommeren. - Klikk for stort bilde
Krysset stenges for trafikk frem til sommeren. - Klikk for stort bilde
Trase som skal graves fra J. E. Paulsens gt til krysset ved Rådhuset. - Klikk for stort bilde

Uke 49/23 - Mål for uka:

 • Fortsette graving for VA-ledninger mot krysset J. E. Paulsens gate. 
 • Tine gata i J. E. Paulsens gt for å grave ned på hovedvannledningen for avstenging av vann mot Storgata. 
 • Gravingen i Austnesfjordgata/Langåsenveien skal ferdigstilles og veiene kan igjen åpnes for trafikk. 

Uke 48/23 - Mål for uka:

 • Fortsette med legging av kabel for Elmea mot VLMS. Gjenlegging av grøft i Langåsveien. Fortsette graving og legging av VA-ledninger mot J. E. Paulsens gt. Starte tining av krysset J. E. Paulsens gt. 
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 47/23 - Mål for uka:

 • Fortsette VA-grøft mot J. E. Paulsens gt. Punktgraving ned på vannledning i J. E. Paulsens gt for blending av vannledning. 
 • Vannledning fra Kong Øysteins gt. skal kobles på ny vannkum i krysset Storgata. Oppstart av kabelgrøft i Kong Øysteins gt. 
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 45/23 - Mål for uka:

 • Fortsette VA-grøft mot J. E. Paulsens gt, fortsette VA-grøft mot Kong Øysteins gt. Sprenging vil fortsatt pågå. 
 • Storgata mellom Gymnasgata-Parkgata avrettes og gruses opp for åpning av trafikk. 
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 44/23 - Mål for uka:

 • Gymnasgata – Parkgata: omfylle rundt strømskap, asfaltere rundt kummer, avrette og gruse opp vei
 • Parkgata – Kong Øysteings gt: gjøre ferdig kabelgrøft, etablere gatelysfundamenter
 • Kong Øysteins gt: fortsette å grave VA-grøft og kabelgrøft frem til krysset
 • Kong Øysteins gt – J. E. Paulsens gt: fortsette VA grøft mot krysset J. E. Paulsens gt
 • Det planlegges sprenging
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 43/23 - Mål for uka:

VA-grøft, starter graving Kong Øysteins gt.
Sprenging: Ja

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 42/23 - Mål for uka:

VA, grave stikk, oppstart Kong Øysteins gt (Svenning), fortsette med kabelgrøfter

Uke 41/23 - Mål for uka:

Oppgraving og legge rør. sprengning, trauing fra Gymnasgata.
Sprenging: Ja

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Uke 40/23 - Mål for uka:

Graving til brannhydrant 2, etablere VA med innstikk
Sprengning: Mest sannsynlig

Uke 39/23 - Mål for uka:

Sette ned O8 og S7, koble om stikk til det nye nettet, klargjøre og legge ut kabler og trekkrør (Elmea).

Uke 38/23 - Mål for uka:

Ferdigstille innkobling nr. 61, etablering av provisorisk vann til nr. 57, trykkteste V5 - V6, koble om stikk.

Uke 37/23 - Mål for uka:

Ferdigstille kryss Kong Øysteins gt, fortsette gateplan, koble til abonnement fra 76 - 73 (mellom V7 og V6)
Sprengning: Mest sannsynlig.

Uke 36/23 - Mål for uka:

Ferdigstille VA kryss Kong Øysteins gt, fortsette gjenfylling for gateplan.

Uke 35/23 - Mål for uka:

Senke kulvert, fylle igjen krysset Parkgata, oppstart kryss Kong Øysteins gt. Fortsette med kabelgrøfter.

Uke 34/23 - Mål for uka:

Ferdigstille kryss Storgata/Parkgata. Sette ned SF13. Oppstart krysset Kong Øysteins gt. Svenning følger etter med kabelgrøfter.

Uke 26/23 - Mål for uka:

Oppgraving og legge rør. sprengning, trauing fra Gymnasgata.
Sprenging: ja, Varsel (les her)

Uke 25/23 - Mål for uka:

Starte med masseutskiftning. Grave fra Kong Øysteins gate og nordover.
Sprenging: ja, Varsel (les her)

Uke 24/23 - Mål for uka:

Rense, se på fjell, masseutskiftning, starter fra Gymnasgata.

Uke 23/23 - Mål for uka:

Legge rør fra kumgruppe V6, fylle igjen rundt kumgruppe, grave stikkledninger.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 22/23 - Mål for uka:

Installere kumgruppe, legge en lengde med ledninger fra kumgruppe.

Uke 20/23 - Mål for uka:

Forsette graving mot kumgruppe V6, O12, legge vannledning 
Eksamen VGS 19.mai og uke 21 mellom 09-14, redusere støy i dette tidsrommet.

Uke 19/23 - Mål for uka

Legge igjen deler av grøft, duk, XPS.

Uke 18/23 - Mål for uka

Få ned kumgruppe O13, S12, fortsette med vannledning mot V6

Uke 17/23 - Mål for uka

Fortsette pigging, legge stikk til hus 74. Ligger an til sprenging kommende uke. Varsling blir gjort.

Uke 15/23 - Mål for uka:

Det er mye fjell i grøfta men foreløpig går det greit å pigge. Så langt er det ikke behov for sprengning. Mål for kommende uke er å legge stikkledninger til eiendommene.

Her ser vi laget som jobber med VA. Etter hvert blir det flere skift som jobber mandag - lørdag. Når laget som jobber med VA er kommet litt lengre ned i gata vil nytt lag starte med utgraving fra krysset og hele gatebredden inkl. dagens fortau på begge sider og helt inn til husvegg. Dette laget vil bytte ut masse i en dybde av 60 cm. Storgata blir pen!

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 11/23 - Mål for uka:

Koble vann til eksisterende vannkumme i krysset og fortsette arbeidet med å legge rør. Det er allerede møtt på berg under graving, så det er stor sannsynlighet for sprengning. Det kom mye snø i helga som igjen forsinker arbeidet noe ifm snørydding og bortkjøring. Krysset i Gymnasgata åpnes.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 10/23 - Mål for uka:

Legge igjen kryss, legge rør (12m), satser på å pigge fjell

Uke 9/23 - Mål for uka:

Fylle igjen krysset, begynne å grave nedover gata og legge rør. Kanskje blir det sprengning

Uke 8/23 - Mål for uka:

Legge rør og sette ned vannkummer. Kanskje blir det sprengning

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 7/23 - Mål for uka:

Plassere kum-gruppe i krysset av Gymnasgata

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 4/23 - Gravingen er i gang

Gravingen i krysset av Gymnasgata er i gang med en viss forsiktighet og årvåkenhet. El-kabler og andre typer ledningsnett som møtes i krysset bør jo helst ikke skades av de krefter som er i sving. Natt til torsdag var det vannavstegning og eksisterende vannkum er koplet ut. Neste uke skal nye kummer settes ned og entreprenør begynner arbeidet med å legge nye VA-ledninger.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 3/23 - Anleggsarbeid og rigging pågår

Krysset i Gymnasgata er midlertidig stengt for trafikk og grunnen klargjøres for graving.  Telen stikker dypt i bakken, men arbeidshesten HeatWork,  med veskebåren varme får jobben gjort. Brakkene for mannskap og materiell kommer på plass.

Graving vil starte i uke 4.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Uke 2/23 - Informasjon om midlertidig stengt kryss i Gymnasgata.

Vågan kommune informerer om at krysset i Gymnasgata blir stengt for trafikk i en periode.
Les artikkelen.

Uke 1/23 - Oppstart

Prosjekt Storgata Svolvær er i gang. Entreprenør har sendt ut informasjonsbrev til innbyggere i tilknytning til Storgata. Les informasjonsbrevet.

16. november 2022 - Befaring

Oppstartsmøte for prosjektet VVA Storgata i Svolvær og befaring med entreprenør Ottar Bergersen & Sønn AS og Elmea AS.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde


10. november 2022 - Informasjon om prosjektet

Vågan kommune informerer om prosjektet "Oppgraderingen av Storgata i Svolvær".
Les artikkelen

Storgata i Svolvær med berørte sidegater før arbeidet går i gang.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde