Ny innkjøring til Meieritomta parkeringsområde

Storgate-prosjektet har nå nesten nådd innkjøringen til Meieritomta parkeringsområde,  og denne innkjøringen vil måtte stenges fra mandag 30. oktober. 

Ny innkjøring fra Vestfjordgata etableres fra torsdag 26. oktober, og vil være sør for Vestfjordgata 35. Det vil bli skiltet inn-/utkjøring.