Bor det en lærer i deg?

Nord universitet ved prosjektet LæreriNord og Vågan kommune inviterer til åpent møte den 21. november. 

Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og Vågan kommune sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til barnehage- og grunnskolelærerutdanningene og yrkene.

Dato: 21. november
Tid: 18.00-20.00
Hvor: Møtet finner sted på Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær.
Servering: Gratis pizza og brus.

Påmelding gjøres innen 20. november.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til prosjektleder i prosjektet LæreriNord Hanne Gravrok, tlf. 970 90 479.

Agenda for møtet:

Velkommen v / kommunene og Nord universitet

 • Vågan kommune forteller om sine behov når det gjelder rekruttering til lærerstillinger og behov for utdanning nå og videre og legger frem insentiver kommunen kan tilby for å stimulere flere til å ta lærerutdanning/videreutdanning/fullføring av påbegynt utdanning.
 • Nord universitet presenterer seg og satsingen LæreriNord.
 • Nye studietilbud fra høsten 2024.
 • Nord universitet svarer på spørsmål. Det blir matservering til alle som kommer

Kom gjerne på møtet hvis du:

 • Er elev i videregående skole og vurderer og ta høyere utdanning
 • Er vikar i skolen/barnehagen
 • Er medarbeidere i skolen som er ufaglært
 • Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
 • Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
 • Er leder eller rådgiver i skolen eller barnehagen
 • Er nysgjerrig og vil vite mer om lærerutdanningene og barnehagelærerutdanningene


Vel møtt!