Vil du bli besøkshjem?

Barneverntjenesten søker etter trygge voksne som kan ta imot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier. Som besøkshjem skal man bidra med ett stabilt og hyggelig hjem der barnet/ungdommen kan være en del av familielivet. Besøkshjemmet skal også bidra til gode opplevelser og aktiviteter for barnet.

Du/dere bør være i en stabil livssituasjon og evner å se barnets behov og skape trygge rammer og gode relasjoner til barn.

Besøkshjem mottar lønn i henhold til gjeldende satser, samt utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse. Som besøkshjem vil du/dere få tilbud om veiledning fra barnets kontaktperson i barneverntjenesten.

Besøksforeldre må fremlegge politiattest.

Ta kontakt dersom du/dere ønsker du å bli besøkshjem eller har spørsmål knyttet til besøkshjemordningen

E-post: barnevern@vagan.kommune.no

Telefon: 75 42 03 87