Forslag til valg av representanter til kommunalt råd for funksjonshemmede 2023-2027

Kommunestyret skal i høst velge nye medlemmer til kommunalt råd for funksjonshemmede.

Vedtektene sier følgende om sammensetning og valg:

  • Kommunalt råd for funksjonshemmede skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. 3 medlemmer skal være brukerrepresentanter som velges etter forslag fra funksjonshemmedes organisasjoner. Brukerrepresentantene skal så langt som mulig være representativ for kommunens innbyggere med nedsatt funksjonsevne. 2 representanter velges blant kommunestyrets medlemmer.
  • Kommunestyret oppnevner alle medlemmer med personlige varamedlemmer,  samt velger leder og nestleder.

Organisasjonene har forslagsrett for brukerrepresentantene og disse skal så langt som mulig være representative for kommunenes innbyggere med nedsatt funksjonsevne.

Vi ber om forslag på kandidater (medlemmer og varamedlemmer) innen søndag 12. november 2023.

Forslag sendes på e-post til: siv.augustinussen@vagan.kommune.no