Ny pressemelding fra Vågan kommune vedrørende ekstremværet Ingunn

Situasjonen: 
Vågan kommune har satt krisestab på rådhuset. Krisestab består av ordfører og varaordfører, kommunedirektør, alle kommunalsjefer, brannsjef og beredskapsansvarlig Lars Gartner, politisjef Geir Iversen, innsatsleder i politiet, Line Lysvold, kommuneoverlege Jan-Håkon Juul, områdeleder i Heimevernet Bjørn Ragnar Larsen og Bjørn Nilssen fra Sivilforsvaret, 

Krisestab møtes regelmessig gjennom stormen og er i beredskap dersom hendelser skulle oppstå.

Bakgrunn og årsak

Bakgrunn for avgjørelsen en et "føre-var"-prinsipp i tilfelle hendelser skulle oppstå i forbindelse med ekstremværet.

Konsekvenser

Per nå er det ingen kjente større konsekvenser.

Dette arbeider vi med framover

Vi overvåker situasjonen fortløpende gjennom hele dagen og vil iverksette tiltak dersom det blir behov.

Folk er flinke

Vi er fornøyde med at det ser ut til at Vågans innbyggere har vært flinke til å ta advarslene på alvor, og har sikret både seg selv og eiendeler.

Hold dere inne når det står på som verst og fortsett å ta vare på hverandre.

Kontaktinformasjon

Ved akutt behov, ring nødnummer.

Servicetorget er åpent som vanlig og kan nås på tlf 75 42 00 00.

Kommunens kriseledelse kan nås ved å ringe beredskapsansvarlig Lars Gartner på tlf 907 03 405.

Neste pressemelding eller informasjon fra kommunen

Neste planlagte oppdatering kommer etter at ekstremværet har passert.


Vidar Thom Benjaminsen
Ordfører
Vågan kommune