Ny pressmelding - ekstremværet "Ingunn"

Anmoder alle om å holde seg innendørs.

Vågan kommune anmoder alle om å holde seg innendørs fram til vinden løyer. Det rapporteres om løse takplater og mange objekter i luften, flere plasser i kommunen.


Vidar Thom Benjaminsen
Ordfører
Vågan kommune