Har du meldt flytting?

Så fantastisk at du har valgt å bosette deg her i Vågan. Du er med på å gjøre Vågan til en bedre kommune å bo i.

For oss er det viktig at du er registrert som innbygger. I Vågan estimerer vi at opp mot 500 mennesker bor og jobber i dag, uten å være registrert her. Det vi si opp mot 50 millioner årlig i tapte inntekter fra staten.

Vi trenger derfor at alle er flinke og melder flytting til Vågan kommune. Kan du hjelpe oss?

Er det vanskelig å melde flytting? Nei! Det er superenkelt!

Følg denne linken til Skatteetaten for å melde flytting: Skatteetaten - meld flytting 

Tusen takk for at du er med og bidrar til en bedre og mer rettferdig kommuneøkonomi.


Med vennlig hilsen
Vidar Thom Benjaminsen
Ordfører, Vågan kommune