Høring Boligplan Vågan kommune 2024-2032

Planstrategien for forrige kommunestyreperiode, vedtatt i kommunestyret juni 2020 viser til behov for utvikling av en helhetlig boligplan for Vågan. Kommuneplanens Samfunnsdel som ble revidert og vedtatt juni 2020 har ulike mål og strategier som også omfatter boligsektoren. På bakgrunn av dette er Boligplan Vågan kommune 2024-2032 utarbeidet.

Navn

Boligplan Vågan kommune 2024-2032

ArkivsakID

23/2799

Saksbehandler

Anne-Marit Aarø

Ansvarlig enhet

Eierskapsenheten

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

19. august

Har du innspill?

Gi ditt innspill

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Denne boligplanen gir et innblikk i dagens boligsituasjon og er en plan for fremtidens boliger og bo-muligheter i Vågan kommune. For å gjøre dette understreker planen hva en bolig er. En bolig er først og fremst, et trygt sted å oppholde seg, med tak over hodet, som dekker grunnleggende behov. Men boligen strekker seg også utover de fire veggene og er sterkt preget av blant annet sted, bomiljø og tilgjengelighet. Denne boligplanen tar for seg både den generelle boligutviklingen og boligsosiale forhold i Vågan kommune, med et åpent syn på hva en bolig innebærer og hvordan boligen i seg selv og området rundt kan forbedres for befolkningen i Vågan. 

Boligplanen er hovedsakelig en plan for hvordan boligsituasjonen i Vågan kommune vil se ut fremover. Dette henger tett sammen med tema som folkehelse og tema innenfor Helse og mestringssektoren som habilitering, psykisk helse og avhengighet. Til tross for at dette ikke er en plan som dekker disse områdene totalt, løftes temaene og ses i sammenheng med boforhold.

Dokumenter

Boligplan Vågan kommune 2024-2032 (PDF, 3 MB)

Vedlegg til Boligplan med grafer (PDF, 238 kB)

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med samfunnsplanlegger, Anne-Marit Aarø, anne-marit.aaro@vagan.kommune.no