Familieenheten

Familieenheten har følgende telefontid:

mandager fra kl 12.00 til kl 14.00

tirsdag til fredag fra kl 10.00 til kl 14.00.

Vågan kommune har organisert og samlokalisert kommunale tjenester for barn, unge og deres familier i det som heter Familieenheten. Dette i tråd med barne- og unge plan for Vågan kommune "Vanne roser og luke ugress" 2009 -2012.

 

Ansatte i Familieenheten: 25 ansatte - 23.7 årsverk fordelt på følgende:

Helsesykepleiertjenesten: 6 helsesøstre, en jordmor og en helsesekretær.

PPT Vågan:   4 ansatte

Barneverntjenesten: 7.5 ansatte

Habilitering barn/unge: 1 ansatt

Rådgiver barn/Unge: 1 ansatt

Logoped: 50 % stilling

Kommunepsykolog: 1 stilling

Leder for enheten.

Familieenheten jobber tverrfaglig i sammensatte team slik at du slipper å gå fra dør til dør, men kan få de tjenestene du trenger på ett sted. Ved ønske om bistand fra flere tjenester samtidig, har vi felles henvisningsskjema. Foreldre/foresatte kan henvende seg direkte til familieenheten eller via skole - barnehage.

Selv om vi er samorganisert jobber de ulike tjenestene fortsatt etter sine lovverk. Det vil si at i tillegg til å jobbe tverrfaglig, der det er henvist til tverrfaglige team, så jobber helsestasjon, PPT og barnevern fortsatt med ulike ting etter sine lovverk.

Vi tilbyr individuell oppfølging, utredning og har ulike gruppetilbud. veiledning tilbys foreldre, familier og andre som ønsker det. Vi samarbeider med ulike faginstanser, som for eksempel barnehager, skoler, fastleger, NAV og spesialisthelsetjenesten (BUP og VOP)

Om du er bekymret for noe eller noen og ikke ønsker å oppgi navnet ditt er det anledning til å ta opp saker med oss anonymt.

 

Velkommen til Familieenheten i 2. etg Sentrumsgården

Kontakt

Familieenheten
E-post
Telefon 75 42 03 80

Telefontid:
Mandag                1200 - 1400
Tirsdag - fredag   1000 - 1400