Beredskapsplan Familieenheten

FOR FOREBYGGING OG AVDEKKING AV VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN (0-18 år) OG ANDRE SÅRBARE GRUPPER I VÅGAN KOMMUNE

Målet med beredskapsplanen er å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn som er tilknyttet (fyll inn navnet på din enhet) barnehage/ skole/ annen enhet (som jobber med andre sårbare grupper som faller utenfor barn i aldersgruppen 0- 18 år).

Planen skal sikre tilstrekkelig kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn/ sårbare grupper. Planen skal også sikre god kjennskap til de rutiner og prosedyrer som ligger i denne beredskapsplan, og skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både mellom de ansatte, men også mellom ansatte og foreldre til barn.

En åpen dialog om vold og seksuelle overgrep mot barn vil skape tryggere rammer for barna, og en forutsigbar og trygg arbeidsplass for ansatte.

Les hele beredskapsplanen (PDF, 337 kB)