Kommunepsykologtjenesten

Psykologtjenesten ved Familieenheten i Vågan kommune er et forebyggende og behandlende tilbud for barn og ungdom (0-16 år) og gravide.

OBS- VED BEHOV FOR AKUTT HJELP

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117, eller din fastlege på dagtid for øyeblikkelig hjelp-time. 

Kontakt:

For barn/ungdom og foresatte: Andre hjelpetjenester som helsesykepleier og lege kan hjelpe deg å formidle kontakt med psykologtjenesten i kommunen. Evt. kan du ta kontakt selv med Familieenheten på tlf. 75 42 03 80. Her vil du enten bli satt over til psykologtjenesten eller får mulighet til å legge igjen kontaktinformasjon så ringer vi tilbake så raskt det lar seg gjøre

For samarbeidspartnere: Viser til egne rutiner sendt pr. epost til aktuelle samarbeidspartnere. Vi ber om at det tas direkte kontakt med oss på telefon eller pr.epost for å drøfte behovet for bistand. Skriftlig henvisning vedrørende barn og ungdom er ikke nødvendig.

Nyttige ressurser for å komme i gang med selvhjelp eller for å hjelpe barn/ungdom som har det vanskelig:

Anbefalte videoer:

En liten film om følelser

En liten film om ensomhet https://www.youtube.com/watch?v=sg8Ai2ZWnIM

En liten film om selvkritikk https://www.youtube.com/watch?v=YX5Qoi2pD34

Hvorfor får vi panikkanfall https://www.youtube.com/watch?v=SXsuV9u8Rk0

Kognitiv terapi ved sosial angst https://www.youtube.com/watch?v=h0E7tQRcUo8&t=381s

The Black Dog- om depresjon https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc

Living with a Black Dog- depresjon https://www.youtube.com/watch?v=2VRRx7Mtep8

Utrolige ting kan skje- å leve med autisme https://www.youtube.com/watch?v=oDjrcSG2DLc

Mamma Mia- selvhjelpsprogram for gravide – for å fremme trivsel og helse før og etter fødsel https://program.changetech.no/ChangeTech5r.html?Mode=Trial&P=6X8LNT

 

Anbefalte nettsteder:

Psykologisk førstehjelp http://solfridraknes.no/

Om kognitiv terapi og veiledet selvhjelp for barn og ungdom https://www.kognitiv.no/hjelp-til-deg/for-barn/kognitiv-terapi-og-veiledet-selvhjelp-for-barn-og-unge/

 

Anbefalte bøker:

«Helt ærlig- om hvordan vi henger sammen» av Kirsten Holtmoen Resaland og Astrid Nylander Almaas. En bok om livsmestring og mental helse for ungdom.

«Hjelp ditt engstelige barn. En foreldreveileder» av Ronald M. Rapee , Ann Wignall , Susan H. Spence , Vanessa Cobham og Heidi Lyneham

«Frakoblet- de egentlig årsakene til depresjon og de overraskende løsningene»- av Johann Hari

«Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)

«Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)

"Bedre Søvn - En håndbok for deg som sover dårlig" Bjørn Bjorvatn.


 

Hva gjør vi i psykologtjenesten?

Individuell oppfølging 

Det er ønskelig at enkeltpersoner har vært i kontakt med en annen faginstans (helsestasjon, lege, helsesykepleier, barnevern, PPT, fysioterapeut osv) før vi starter vårt arbeid. Dette er for å sikre at brukere følges opp i for – og etterkant. Vi ber om at det tas direkte kontakt med oss på telefon eller pr.epost for å drøfte behovet for bistand.

Foreldreveiledning:

I tillegg til foreldreveiledningskursene Circle of Security (COS-P) og De Utrolige Årene (DUÅ) som gjennomføres jevnlig ved Familieenheten kan vi tilby foreldreveiledning på ulike problemstillinger som for eksempel øke trygghet og tilknytning, sette gode grenser og å hjelpe barn og ungdom med å håndtere følelser.

Veiledning til fagpersonell: 

Vi har veiledningsgrupper med fagpersonell i tjenester til barn og ungdom. Eksempler på dette er veiledning av helsesykepleiere og pedagogisk psykologisk rådgivere m.fl.

Undervisning/kurs:

Vi tilbyr undervisning på mange områder innen psykisk helse og uhelse. Eksempelvis i skoleklasser, på foreldremøter, personalmøter og internt i kommunen.

Systemarbeid for barn og unge i samarbeid med andre instanser i kommunen:

Vi deltar i mange prosjekt, grupper og gir faglige råd internt rundt arbeid og tjenester for barn og unge i kommunen.

Deltar i kriseteam.

Psykososialt kriseteam gir omsorg og støtte til familier som har opplevd brå og uventet død av nærstående i forbindelse med selvmord, ulykker, akutt sykdom, voldshandlinger, barnedød, eller rammede/overlevende som har vært utsatt for livstruende/traumatiske hendelser.

Deltar i konsultasjonsteamet mot vold og overgrep mot barn og unge

Tverrfaglig team hvor voksne i kommunen (ansatte i barnehager/skoler eller andre) kan drøfte bekymring for om barn utsettes for vold og/eller overgrep. Alle saker drøftes anonymt.