Første uka i mai 2019 ble endelig torgarbeidene i Henningsvær satt i gang. SCh.

NGU ønsker å informere berørte beboere om at det vil bli utført kvartærgeologisk karlegging med fokus på skredprosesser i deler av Vågan Kommune. Områder som skal kartlegges er mellom Gravermarka-Sydalen, Knutvika-Øvreværet og Laupstad- Liland. Geologer fra NGU vil arbeide i disse områdene mellom 20.mai til 24.mai 2019. SCh

Fylkesmannen sendte ut melding om både høy vannstand og skredfare kommende helg. SCh.

I e-post og melding fra fylkesmannen meldes det tirsdag om mottatt melding fra NVE. SCh.

Eiendomsskattelisten for Vågan kommune legges ut til offentlig gjennomsyn ved Servicetorget og på kommunens hjemmeside http://www.vagan.kommune.no

Fylkesmannen i Nordland har mottatt melding fra NVE med varsel om stor snøskredfare -faregrad 4 - for hele Nordland fredag 22. februar. SCh

Se vedlagte pressemelding