Utleie av Henningsvær stadion

Henningsvær stadion vil benyttes til et firma-arrangement lørdag 14. mai og deler av banen vil derfor ikke være tilgjengelig denne dagen.

Det vil også måtte påregnes at deler av banen er mindre tilgjengelig fredag 13. mai og søndag 15. mai på grunn av opp- og neddrigg. Den generelle tilgangen til området vil være åpen for allmenheten, mens selve arrangementsområdet vil være inngjerdet. Dersom det er spørsmål rundt arrangementet ta kontakt med reies- og eventselskapet beCurio på hh@becurio.com eller Vågan kommune på postmottak@vagan.kommune.no. Det er Vågan kommune som leier ut stadion til beCurio. 

Skissen under viser området av Henningsvær stadion som vil være avsperret under arrangementet.