Innrapportering av anleggsplaner idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet

I forbindelse med utarbeidelse av ny temaplan for kultur, idrett og frivillighet, bes alle anleggsplaner innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet innrapportert innen 31.mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleggsplanene innrapporteres via eget skjema i søknadssenteret

Innrapportering anleggsplaner

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og inkludering har behandlet oppstart av planarbeidet i møte 15.02.22

Sak oppstart ny temaplan kultur, idrett og frivillighet