Høring: Forslag til planendring av reguleringsplan for "Ørsnesvika" planid.230

Klikk for stort bilde
Hovedutvalget for miljø, plan og næring har i møte 06.04.2021, i sak MPN- 047/21 vedtatt at forslag til endring av reguleringsplan for Ørsnesvika, planid. 230, skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og  12-11. De reguleringsbestemmelser som legges på høring er justert i møte 19.05.2021, i sak MPN- 062/21. 

Navn

Reguleringsplan for Ørsnesvika

PlanID

230

ArkivsakID

19/2334

Vedtaksnummer

MPN- 047/21

Saksbehandler

Bill Gradin

Ansvarlig enhet

Plan- og bygningsavdelingen

Høringsstatus

Aktiv

Høringsfrist

25.07.2021

Har du innspill?

Send innspill til høring

Se andres innspill

Se alle innspill

Beskrivelse

Formålet med endringene av reguleringsplanen er å innpasse et turistanlegg, fritidsboliger og noen boliger til terrenget, samt legge til rette for gangvei over Ørsnesvika. Forslagstillere er Ørsnesvika AS, konsulent er Lund Hagem arkitekter.

Innspill og merknader sendes skriftlig til Vågan kommune innen høringsfristens utløp. Storgata 29, 8305 Svolvær eller postmottak@vagan.kommune.no

Planforslaget er tilgjengelig på Servicetorget og på kommunens hjemmesider www.vagan.kommune.no

Dokumenter