Er du utviklingsorientert og god med både mennesker og teknologi? Tydelig, inspirerende og motiverende? Da er det kanskje DEG Vågan kommune søker til jobben som kommunalsjef for helse og omsorg.

Krysset Storgata/Torggata er nå fylt igjen. I dette krysset gjenstår det å montere ny lyktestolpe utenfor bakeriet. Gravearbeidet pågår nå parallelt i Hans Egedes gate og Storgata. Storgata vil bli åpnet for trafikk i uke 5 og prosjektet skal ferdigstilles i løpet av februar.

Nordland fylkeskommune har midler til gjennomføring av tiltak. 

Søknadsfrist 10. mars 2018

Støttekontakt er et tilbud som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Oppfordringer til bilister og huseiere i Vågan

Omtrent halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse og julefeiringen kan være tøff for skilte foreldre. Uansett er julen barnas høytid, de voksnes behov må komme i andre rekke. 

Fra november 2017 til ut i februar 2018 blir det gravearbeider i Kabelvåg sentrum, bare avbrutt av juleferien til rett over nyttår. Det gamle ledningsnettet i dette området har over lengre tid skapt problemer og vannlekkasjer, og dette skal nå rettes på.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge