Viktig melding

Koronavirus

Lenke til samleside i Vågan: Informasjon om koronavirus (COVID-19),           Se også info på Facebook

Endring av eiendom (oppmåling)