Endring av eiendom (oppmåling) - Vågan kommune

Endring av eiendom (oppmåling)