Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Slik søker du

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send så følgende dokumenter til kommunen:

Hva koster det?

Se priser for oppmåling i avgiftsregulativet