Seksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. 
Les mer om seksjonering på Kartverkets nettside.

Saksbehandling

Ta gjerne kontakt med oss før du skal begjære en seksjonering.