De siste to årene har det vært lagt opp til en planlegging av nytt torg også i Henningsvær, hvor man har søkt å involvere alle innbyggere.

Planene for innkjøringen til torget er klare til gjennomføring, og dette arbeidet starter så snart storparten av turister og sommersesong opphører i månedsskiftet august/september.

Når man går gjennom torget i Svolvær en sommerdag er det et yrende liv, kjøp og salg, ferske bakevarer, mange sitteplasser i alle fasonger, som synes å være like attraktive.

Noen turister nytter anledningen til å benke seg rundt bordene, skriver sommerhilsener, nyter sin kaffe og is og ser ut til å ha det svært så bra.

Med all den innsatsen som har vært med markedsføring av Lofoten som turistdestinasjon i svært mange media, er turiststrømmen til øyriket snudd på 30 år. I 1995 strevde man med å få turister hit utenom den korte sommersesongen, og om somrene var også besøkene forholdsvist beskjedent.

Selv om det gjøres en brukbar innsats for miljøet i 2017 med adskillig større besøk enn i 2016 og 2015 osv, så må man vel erkjenne at markedsføringen fra alle kanter har resultert i større besøk enn miljø infrastrukturen er dimensjonert for. En infrastruktur som dog gradvis jevnt og trutt bygges opp i disse tider.

På samme måte som Vågan har gjort en stor innsats for miljø og søppel, har man også tatt et krafttak for å bedre på parkeringskapasiteten i kommunesenteret hvor det både er rekordmange turister og svært stor byggeaktivitet. Vi har over doblet kapasiteten i forhold til hva de samme arealene og naboarealene hadde på forhånd.

Noen voksesmerter på byggeaktiviteter og turist tilstrømning har vi, men alt peker så absolutt i riktig retning.

Parkering ved Coop-Byggmix

Nå er det endelig klart for håndheving av 2 timers parkering i Svolvær sentrum. Litt lengre unna sentrum kan man stå parkert en hel arbeidsdag, men det er ikke snakk om "deponering" av kjøretøy flere dager.


I påvente av leveranse av parkeringsautomat og politisk behandling av avgiftsnivå rett over sommerferien, vil tiden frem til da ikke være belagt med betaling, men på alle 2 t parkeringer må man registrere seg via app på EasyPark, hvis ikke vil det bli ilagt kontrollgebyr.

 

Til å videreutvikle å lede utviklingsarbeidet videre på Svolvær skole er Ronnie Maas Pedersen ansatt som rektor og vil tiltre senest 1. oktober 2017.

Ny koste- og feiemaskin

Sommeren er på full anmarsj, turistene kommer og en rekke tiltak er i sving for å gjøre det trivelig for oss som bor her, og for våre turister.

 

 

Støv i gater, søppelhåndtering og parkering er aktuelle tema også denne sommeren.

Både i mai og i juni har eiere av biler og andre kjøretøy som står til sjenanse vært varslet om at det er ønskelig å rydde opp i nærmiljøene, og at kommunen vil bruke gebyrer der hvor dialog ikke har lykkes. Aksjonen har vært vellykket, men fortsatt står det noen kjøretøyer igjen.

 

 

Nå i månedskiftet mai/juni startes anleggsarbeidene på Solheim, hvor nye hovedledninger for vann og avløpsnett skal legges i og langs Solheimveien. Arbeides varighet er stipulert til ca 3 mnd, og målsettingen er å sluttføre arbeidene til ca skolestart i august 2017. Arbeidene vil resultere i en viktig miljøopprydding i området, slik at strandsonen igjen kan nyttes uten fare for helsemessige og lite estetiske overraskelser.

Hennes Majestet Dronningen besøker Henningsvær lørdag 15. juli 2017. Det skjer i forbindelse med Skulpturlandskap Nordlands 25 års jubileum.

Kommunens driftsregnskap gjøres opp med et foreløpig regnskapsmessig overskudd på kr. 22 millioner